BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Kaip Juozas Kazickas Algirdą Brazauską rėmė

1993 metų prezidento rinkimuose aš nebalsavau, nes dar neturėjau balsavimo teisės, bet tėvai balsavo už Stasį Lozoraitį. Didžiuojuos jų pasirinkimu. Galima rasti ne vieną liudijimą kuriame užfiksuota, kad Algirdas Brazauskas buvo davęs žodį nekandidatuoti ar net pats rėmė Lozoraitį pradžioje. Tą pažadą jis sulaužė ir savo kandidatūrą išstatė. Šlykštus tipas, bet tai bus ne apie jį. Rinkimų kampaniją atsimenu, dar tuomet, man paaugliui įstrigo toks faktas, kad Brazausko rinkiminės kampanijos metu atsirado agitaciniai ženkliukai su Brazausko fotografija ir užrašu „Brazauskas Lietuvai ‘93“. Suprask: Brazauskas duos daug Lietuvai. Jau tuomet aš šitokius ženkliukus supratau kaip „amerikoniškus“, t. y. iš televizijos (beje dar iš tarybinės televizijos, centrinės!) žinodavau, kad Amerikoje kandidatai išleidžia ženkliukus su savo atvaizdu na ir jų remėjai vaikšto gatvėmis, kad žinotų už ką jis balsuos ir už ką reikia balsuoti. Amerikoniška rinkiminės agitacijos kultūra – dalis American way of life. Tuomet pagalvojau - kopijuoja, dabar sakyčiau beždžioniauja. Štai šie ženkliukai su Brazausku:

Brazauskas Lietuvai '93

Brazauskas Lietuvai 93

Per daug dėmesio, kad šie ženkliukai yra amerikoniškos agitacijos tipo nekreipiau. Supratau, bet nesigilinau. Tuomet daugelis dalykų buvo aklai kopijuojami iš vakarų, naiviai tikint (kito paaiškinimo žiūrėdamas iš šiandienos perspektyvos net nežinau), kad saulė teka vakaruose… Pastebėjimas apie ženkliukų amerikoniškumą pasirodo buvo tikslus.  Skaitau Zigmo Vaišvilos pamąstymus (verti dėmesio, būtinai perskaitykite), o ten atviru tekstu rašoma:

Dalyvavo joje ir J. Kazickas. Labiausiai jis mane nustebino, kai sužinojau, kad jis finansavo ir A. Brazausko rinkimų kampaniją – dideli prie rūbų segami metaliniai „blynai“ „BRAZAUSKAS LIETUVAI 93“ atkeliavo iš JAV.

Tuomet gi viskas keičiasi, įvykiai atsiskleidžia naujoje šviesoje! Amerikonas Juozas Kazickas atvėžė iš JAV šiuos ženkliukus. Įsivaizduojat! Nuo komunizmo pabėgusių tėvų sūnus, pats gi Juozas Kazickas yra gimęs Rusijoje, nuo komunizmo 1944 metais jau pats Juozas Kazickas į vakarus pasitraukęs, 1993 metais jau remia buvusį komunistą… Kaip tai suprasti? Kas čia per asmenybės vertybinių pokyčių evoliucija? Supraskite, aš konkrečiai šiuo atveju nesmerkiu Lietuvos TSR komunistų, Brazauskas kol buvo komunistas buvo padorus žmogus: negrubijanas, išskirdavo žmogiškumu, santūrumu, galbūt šeimyninis gyvenimas nepasisekė, bet šeimos neardė, tiesa, tuometės moralės reikalavimai aukščiausiai partinei vadovybei buvo aukšti ir išsiskyręs sekretorius pretenduoti į aukštus postus nebegalėjo, be to daugelis net nežino, kad kompartijos viršūnė net negalėdavo turėti asmeninio sodo sklypo ar buto, nes jie privalėdavo “dirbti liaudžiai”, o su asmeniniu turto kaupimu tai buvo tiesiog nesuderinama pagal to meto ideologiją. Net gražu, išties, tai itin kontrastuoja su vėlyvojo Brazausko pomėgiu turtams. Vienaip ar kitaip tuomet buvo kita valstybė, TSRS, kas buvo žmogus kitoje valstybėje buvo anos valstybės reikalas.  Tad girdi, suprask: komunistas = blogas žmogus, a priori, Brazauskui aš netaikau. Kartoju: kol buvo komunistas, Brazauskas buvo garbingas žmogus. Mane domina tik Juozo Kazicko moraliniai ir vertybiniai poelgiai, nes sutikite, kai amerikonas virsta Brazausko remėju yra ganėtinai keista. Gi Amerikos lietuvių spauda spjaudydavosi nuo komunistų, net iki paranojiškumo visur vaidendavosi komunistai, net Valdą Adamkų ir tą apšaukdavo raudonu.  Beje daugelis ko gero net ir pamiršta, kad tuomet Brazauską rėmė ir dar kitas amerikonas Kazys Bobelis! Šis atvejis išvis dar fantastiškesnis. VLIK t. y. santrumpa iš Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (sėdėjo Amerikoje ir vadavo!..), taigi šios organizacijos vadas, Kauno komendanto sūnus, komendanto kuris šaudė žydus ko gero tikėdamas, kad žydai = komunistai,  remia buvusį komunistą - iš Amerikos lietuvių pozicijos yra fantastika, absurdas ir tragikomiška. Įspūdį geriausiai perteikia Valdo Adamkaus žodžiai:

Perskaitau vieną skelbimą ir netikiu savo akimis: artimiausią šeštadienį Marijampolėje su rinkėjais susitinka kandidatas į Prezidentus Algirdas Brazauskas, o jį lydį Seimo narys Kazys Bobelis.

Tai paliko sprogusios bombos įspūdį. Gerai pažinojau Kazį Bobelį, man ne naujiena buvo jo polinkis daryti staigius politinius posūkius. Vis dėlto nesinorėjo tikėti, kad karščiausias ir kategoriškiausias antikomunistas, kuriam net mes, santariečiai, buvome „raudonieji“, galėtų Prezidento rinkimų kampanijoje remti buvusį Lietuvos komunistų partijos vadovą.

Adamkus V., Likimo vardas – Lietuva, Kaunas: Santara, 1998, p. 193.

Visgi grįšiu prie šitų ženkliukų iš Juozo Kazicko. Prisimenu jie buvo populiarūs. Amerikoniška rinkimų technologija veikė. Mano tėtis buvo sutikęs pažįstamą na ir jis pavadino užeiti, į LDDP štabą, na ir tėtis pasiėmė keletą ženkliukų. Štai iš kur jie pas mane. Prisimenu net piktinaus, kap čia yra: pagal konstituciją gi prezidentas yra nepartinis, o LDDP organizuoja rinkimų kampaniją? Nesijaudinkite jų prisisegęs nevaikščiojo, atvirkščiai, domėjosi kur gauti ženkliuką su Lozoraičiu. Negavo, nes nebuvo, tiesa jau į rinkiminės kampanijos pabaigą atsirado – mačiau per tv, Lozoraičio štabas buvo prisegęs. Išties, žiūriu dabar kokie jie amerikoniški, kitoks užsegimo įtvirtinimo būdas nei tuomet Lietuvoje buvo paplitę. Įdomu kiek kainavo Kazickui?

Amerikoniškas užsegimas

Amerikoniškas užsegimas

Tad keletas išvadų. Dažnas priekaištas lietuviams iš vietinių fanatikų ir Amerikos lietuvių: girdi, lietuviai jūs esate kalti, kad išsirinkote komunistą Brazauską yra niekinis ir veidmainiškas, nes tokie žymūs JAV lietuviai kaip Juozas Kazickas (turtingiausias lietuvis bet kada gyvenęs) ir Kazys Bobelis (didyyysis patrioootas) rėmė tą patį Brazauską.

Pykstu ant Zigmo Vaišvilos. Žinojo 22 metus ir tik dabar prasitarė kas buvo Algirdo Brazausko remėjas! Tpfu… Neabejoju žinojo ir daugiau asmenų. Padarėte kiaulystę Lietuvai, tai slėpdami, vyrai. Ot šmikiai.

Ši Juozo Kazicko parama dabar daug ką paaiškina, paaiškina jo įtaką pavyzdžiui per Mažeikių naftos išbazarinimo (negaliu vadinti tai privatizacija) istoriją. Žmogus, spėju, perprato visą pokiliminį Lietuvos ekonomikos valdymą, įėjo į visą tą užkulisinį lietuvišką pasaulį ir ko gero, neblogai uždirbo, nothing personal, it’s just business, kaip sako amerikonai. Išversiu: nieko asmeniško, čia tik biznis.

P.S. Zigmas Vaišvila retoriškai primena Valdui Adamkui kad reiktų pasiaiškinti tokį veiksmą:

Linkiu stiprybės Prezidentui V. Adamkui pasakyti Lietuvai ne tik tiesą apie jo nuopelnus Lietuvai, karjeros laiptais stumiant Dalią Grybauskaitę, bet ir kodėl likus savaitei iki 1993 m. Respublikos Prezidento rinkimų kandidato St. Lozoraičio štabo vadovas V. Adamkus paliko šį kandidatą ir išskrido į JAV.

Tai jokia paslaptis, Zigmai Vaišvila. Valdas Adamkus privalėjo palikti Lozoraičio rinkimų štabą nes jį, Valdą Adamkų, įskundė JAV valdžiai didysis patriotas Kazys Bobelis:

Maža to, K.Bobelis net apskundė V.Adamkų JAV valstybės departamentui, kad štai JAV pareigūnas (tuomet V.Adamkus dirbo JAV aplinkos apsaugos federalinės valdžios institucijoje Čikagoje) vadovauja politinių rinkimų kampanijai kitoje valstybėje. V.Adamkui, net nesulaukus rinkimų kampanijos pabaigos, teko grįžti į JAV.

Štai kokia yra tikroji Lietuva, va kokia tikra lietuviška realybė. Šlykštu. Tpfu.

Rodyk draugams

Aplinkos ministras turėtų pasitraukti

Jau anksčiau rašiau, kad neaišku kur reikia mesti skardines nuo gėrimų. Neaišku ne tik man. Neaišku didelei daliai žmonių. Juk skardines yra akivaizdžiai kitokia atliekų frakcija. Tai ne žaliosios atliekos, tai ne maisto atliekos, tai ne stiklas ir ne popierius. Net užklausos internete akivaizdžiai liudija, kad neaišku daugeliui žmonių.

Standartinės užklausos Google paieškoje atsiranda tada, kai

Standartinės užklausos Google paieškoje atsiranda tada, kai

daug žmonių ieško to paties

daug žmonių ieško to paties

Standartinės užklausos Google paieškos sistemoje atsiranda tada, kai daug žmonių įveda tą pačią paieškos frazę. Taigi problema yra akivaizdi. Taip, aš žinau, kad ant kai kurių konteinerių yra užklijuoti lipdukai, kad skardines reikia mesti prie plastmasės ar stiklo (matot net aš nepamenu) ir kad konteinerių gadinimas užtraukia baudą, tačiau kaip jau minėjau skardinės yra tokia akivaizdžiai skirtinga atliekų frakcija, kad ji reikalaute reikalauja atskiro konteinerio. To tikisi žmonės intuityviai, nes tai sąlygoja kitokia skardinių kaip atliekų prigimtis. Konteinerio nėra, tad žmonės meta į bendrą atliekų krūvą.

Nėra atskirų konteinerių tad skardines meta į bendrą krūvą

Aš rimtai, kur mesti skardines, jei tik trys konteineriai: stiklui, popieriui ir plastmasei? Tai akivaizdžiai problema. Net kažkoks Uzbekistanas ir tas šiukšles rūšiuoja į 8 frakcijas.

Žmonės neskaitys kažkokių lipdukų (beje jų ir nėra - kaip matote). Jei šiušklės yra rūšiuojamos tai ir reikia rūšiuoti iki galo.

Bėda ne tik su skardinėmis, bėda dar kita: o kur dėti senus baldus? Ar yra parašytas koks paaiškinimas prie šiukšlių konteinerių kur reikia dėti senus baldus? Nėra! Tad  vėlgi meta į bendrą krūvą.

Kažkoks durnelis išmetė visą lovą, šiukšliavežei bus sunku išversti, gali net trosas trūkti

Kažkoks durnelis išmetė visai apynauję lovą

Beje tai akivaizdus šiukšlių rūšiavimo tvarkos pažeidimas, net pavojingas gyvybei. Paaiškinsiu.  Jei į konteinerį primetama va tokių sunkių atliekų, tai operatoriui beverčiant konteinerio turinį į šiukšliavežę gali trūkti trosas ir, bac, kai švystels per veidą - užmuš. Todėl ant šių didžiųjų konteinerių yra užrašas įspėjantis kad negalima pilti statybines atliekas. Bet kas gi skato užrašus? Tai ir meta žmonės į bendrą krūvą.

Ok, paklausite, o kur dėti senus baldus, išties? Pastatykite šalia konteinerių, laiks nuo laiko stambiagabaritės atliekos yra surenkamos arba nuvežkite į stambiagabaričių atliekų aikštelę. Tokia instrukcija, tačiau pats juokiuos dėl antrojo punkto - žmonės vežioti tingi ir nenori. Vėlgi problema, ar jį išspręsta?

Senus baldus pastatykite šalia konteinerių, bet nepamirškite, kad vaikai nusiaubs

Apie šias problemas turėtų žinoti aplinkos ministras. Žinoti ir spręsti, tačiau to nėra. Tiesą sakant, va dabar berašant, net nežinau kas yra dabartinis aplinkos ministras. Aš nematau jo aktyvumo, nematau per tv, nematau laikraščiuose. Problemos egzistuoja - parodžiau.  Vadinasi ministras turėtų aktyviai problemas spręsti. Išvada: dabartinis aplinkos ministras yra akivaizdus apkiautėlis.  Aha, pasižiūrėjau. Ministras yra Kęstutis Trečiokas.

Įsiminkite: Kęstutis Trečiokas. Iliustracija iš am.lt

Įsiminkite: Kęstutis Trečiokas. Iliustracija iš am.lt

Akivaizdu ministras nesusitvarko su pareigom. Nesusitvarko - turėtų pasitraukti.

Ne ką geresnis buvo ir Valentinas Mazuronis. Tiesa anas buvo aktyvus, bet grečiau jau buvo du… su iniciatyva. Rūšiavimas nebuvo išpręstas, na o už brakonieriavimą įvestos baudos akivaizdžiai yra neadekvačios.

kkk

Na o kur dėti seną unitazą nė pats nežinau (čia ne aš išmečiau). Žmonės akivaizdžiai nežino.

Va tokia ta lietuviška realybė.

Rodyk draugams

Eilinė 1 pintos nesąmonė

Apie lietuviškų aludarių kliedesius su angliškai-amerikonišku tūrio vienetu jau rašiau. Neįtikėtina, bet alaus darykla Kalnapilis giriasi neva esanti “seniausia Aukštaitijos regiono įmonė” *, tačiau savo alų pilsto į anglišką tūrio vienetą!

eilinis 1 pintos absurdas

eilinis 1 pintos absurdas

Mane stebina aludarių marketologų mąstymas: kaip kalbėti apie senąsias Aukštaitijos tradicijas ir tuo pačiu alų pilstyti į anglišką tūrio vienetą, kuris Lietuvoje niekada nebuvo naudojamas? Kaip jų protelyje sutelpa toks absurdas?

seniausia Aukštaitijos regiono įmonė...

seniausia Aukštaitijos regiono įmonė...

* - tai sunkiai įrodoma ar išties seniausia. Absoliučiai seniausia niekaip negali būti, nes pasiknusius archyvuose galima rasti užuominų apie bravorus ir iš senesnių laikų. Tikėtina, kad Kalnapilis yra seniausia tebeveikianti įmonė. Bet kokiu atveju tai niekaip nekeičia fakto apie pintos lietuviškumą t.y. jo nebuvimą, šio tūrio vieneto nenaudojimą Lietuvoje nuo seniausių laikų.

Rodyk draugams

Valgome iliuziją

Laisvai šio produkto nenusipirksite. Ant etiketės yra užrašyta: “Produktas skirtas maisto produktų gamybai, ne mažmeninei prekybai”. Parduodamas tik didmenininkams, įsivaizduoju reikia turėti krūvas įvairiausių leidimų, pažymėjimų, higienos pasų ir t.t. Tai nieko nekeičia, bet kokiu atveju, tai yra dirbtinis aromatas. Tai tas pats kas ant maisto pakuočių yra užrašoma, kaip “skonis identiškas natūraliam”, “aromatizatorius” arba “kvapioji medžiaga”. Cheminiu būdu susintetintas aromatas. Valgome iliuziją. Iliuzijos pasirinkimas itin didelis: nuo dūmo skonio iki grietinėlės.

iliuzija

iliuzija kokios tik norite

ne mažmeninei prekybai

ne mažmeninei prekybai

Rodyk draugams