BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Ir dar priedo garbės ištroškęs kvailys

Tai bus ankstesnio įrašo apie Vytautą Landsbergį tęsinys. Garbės žodis neketinau toliau nagrinėti šitą š.m. vasario 16 dienos Vytauto Landsbergio nusišnekėjimų tiradą pasakytą iš vadinamųjų Signatarų namų balkonėlio. Tai aiškiai paminėjau pačiame įrašo gale.  Nėra jokio malonumo tyrinėti nusišnekančio žmogaus insinuacijas. Ar maža žemėje susireikšminusių neišmanėlių? Ar maža demagogų? Be to aš Vytauto Landsbergio tekstą įsiminiau žiūrėdamas televiziją, o norėdamas pasitikslinti kai kuriuos žodžius dar peržiūrėjau LRT mediatekoje išgirstų žodžių tikrumą. Net techniškai tai sunku ir nuobodu - gi reikia pačiam konspektuoti. Pasirodo Vytautas Landsbergis turi savo interneto saitą (net nežinojau iki tol), bet rašant vasario 16 dienos tekstą pati ta vasario 16 kalba iš balkonėlio dar nebuvo publikuota. Galvojau visgi žmogus na dar turi proto ir savo pasakytų nesąmonių iš balkonėlio netalpins į savo paties interneto puslapį. Gi beprotybė yra save kompromituoti savo paties rankomis, visgi Vytautas Landsbergis save kompromituoti ryžosi ir tą žodinę trydą pasakytą iš balkonėlio visgi publikavo savo puslapyje.

Aš nesuprantu kaip vedėjai galėjo visą tai ištverti

Aš iki šiol nesuprantu kaip vedėjai galėjo visą tai ištverti

Skaitykite čia: Kalba prie Signatarų namų, 2017-02-16 adresas: http://landsbergis.lt/articles/view/1991

Ką gi jei jau žmogus pats, savo laisva valia publikuoja nusišnekėjimus, tai juos panagrinėkime. Jei tai būtų eilinio žmogaus pasakytos nesąmonės - išties nebūtų verta, visgi Vytautas Landsbergis nėra eilinis asmuo, jis dar turi šiokią-tokią įtaką, nors jo pažiūros yra puikiai žinomos ir suprantamos, panagrinėti jo žodžius vertinga bent jau tuo aspektu: parodyti kas jis per veikėjas ir kokios yra jo pažiūros ir jo vertybės.

Cituodamas imsiu tik pagrindinius teiginius. Jokiu būdu nenoriu kad manytumėte jog aš žodžius traukiu iš konteksto imdamas tik tas citatas kurios tinka momentui. Ne, V. Landsbergis gana sklandžiai rašo, net nelabai pavyktų paimtą citatą pritempti kokiai kitai prasmei. V. Landsbergio žodžiai reiškia tai ką reiškia, galų gale pateikiu nuorodą į pradinį tekstą, tad galite skaitytį originalą ir ieškoti man priekabių (jei norite) kur girdi aš ką nors iškraipiau ar ištraukiau iš konteksto (tokio tikslo neturiu). Pradedu cituoti, nuo čia ir toliau atitraukiant bus Vytauto Landsbergio žodžiai:

Patiriam dvigubą branduolinį šantažą. [....] O už keliasdešimties kilometrų, čia pat už Vilniaus vartų, stato branduolinę-psichologinę pragaro mašiną, kabina Lietuvai giljotiną.

Aha, anot V. Landsbergio baltarusiai yra idiotai kurie sau statosi nesaugų objektą vien tik tam, kad lietuvius pagąsdintų ir dar tam kad jų pačioje žemėje įvyktų katastrofa?! Ar ne tokia šių žodžių prasmė? Būtent tokia!  Na ir kaip savaime suprantama įvilkta į Vytauto Landsbergio tradicinį rusofobijos rūbą. Apie tokią argumentaciją deklaruojančius žmones galima pasakyti, kad jie patys yra idiotai nes galvoja, kad kaimynai yra idiotai. Panagrinėkime V. Landsbergio žodžius per kauzualinę atribuciją. Kauzualinė atribucija arba priežastinė atribucija yra bandymas paaiškinti kito žmogaus veiksmus iš savo paties pozicijų, iš savo paties sugedimo pozicijų t.y. tiriamasis žmogus kito žmogaus elgesio priežastingumą aiškina iš savo pozicijų, tad jei pats yra blogas kitame žmoguje matys tik blogį, ir tuo blogiu besiremdamas aiškins: aš žinau kodėl taip darai! Kadangi lietuviška vikipedija yra itin žemo lygio, rekomenduoju skaityti anglišką straipsnio tekstą, ką matome:

Humans are motivated to assign causes to their actions and behaviors. In social psychology, attribution is the process by which individuals explain the causes of behavior and events.

Išversiu:

Žmonės yra motyvuoti priskirti savo veiksmų ir elgesio priežastis. Socialinėje psichologijoje atribucija yra procesas, kurio metu individai paaiškina elgesio ir įvykių priežastis.

Trumpai ir drūtai ką tai reiškia? Lietuviškai: pats smirdi, kuo kitus tepa. Tad jei būtų V. Landsergio valia jis atominę elektrinę statytų vien tik tam, kad būtų galima būtų gąsdinti ir šantažuoti kaimynus. Tokios yra V. Landsbergio vertybės ir pažiūros. Taip! Būtent taip!

Šmeižiu Landsbergį? Meluoju? Niekinu “patriarchą”? Ne. Tik taip Vytauto Landsbergio žodžius galima vertinti. Jis ką, žino kokie yra planai Maskvoje ir Minske? Tarkime egzistuoja koks slaptas planas, bet jei tai slaptas planas kaip Vytautas Landsbergis galėjo jį matyti ir žinoti kas ten parašyta jei tas planas yra slaptas? Vienu žodžiu žmogus šneka be pagrindo, o šnekant be pagrindo jis pats to nepastebėdamas įvardija statybų priežastis tai yra įvardija priežastis iš savo sugedimo laipsnio. Išlenda va kokios V. Landsbergio vertybės!

Gerai, paklausite kodėl gi Baltarusija stato tą atominę elektrinę? Kokios realios priežastys? Jau minėjau - kalta Lietuva. Galima įvardinti net konkretų asmenį kuris atstovaudamas Lietuvą taip suderėjo, tai Petras Auštrevičius. Gi būtent Lietuva yra kalta kad Baltarusija yra priversta statytis atominę elektrinę, NES Baltarusijai ėmė trūkti elektros energijos, NES Lietuva uždarė Ignalinos atominę elektrinę. Baltarusija jau daug paaukojo per šitą Lietuvos žingsnį: ieškodama elektros šaltinių užtvenkė Dauguvą ir Nemuną, užliejo savo dirbamą žemę, bet elektros vis tiek trūks. Tad kas beliko? Pasirinko atominę elektrinę. Tai jų sprendimas, tą sprendimą nulemė Lietuvos valstybės netoleregiškas elgesys. Maža to kiti variantai, pavyzdžiui, dujomis ar mazutu kūrenama elektrinė Baltarusiją susietų su Rusija dar labiau - čia taip rašau žvelgiant iš lietuviškų šizofreniškų-geopolitinių kliedesių.

Cituoju toliau:

Pirmiausia atsisakyk pražūtingos vietos „Rosatomo“ statybai Astrave prie Vilniaus. Yra kitų vietų.

Statyba beveik baigta, o Vytautas Landsbergis reikalauja nutraukti ir statyti kitur. Ne čia ne neišmanymas, čia paprasčiausias tiesiog neįtikėtinas žmogaus niekšingumas! Ei Vytautai Landsbergi, nustok veidmainiauti, nustok statyti sau palocius prie Baltijos jūros ir persikelk kitur! O gal jau pasistatėte? Tada nugriaukite savo namelį ir statykites kitur. A? Kaip toks pasiūlymas? Parodykite pavyzdį. Čia verta pratęsti parodant koks neįtikėtinas populistas yra Vytautas Landsbergis. Gi Baltarusija ne vakar ir ne užvakar pradėjo statytis atominę elektrinę. Baltarusijoje sprendimas statyti būtent Astravece (čia aš nedarau klaidos įvardindamas vietovę - kada nors paaiškinsiu) buvo priimtas dar 2008 metų gruodį. Čia tik pats sprendimas, savaime suprantama statybos darbai prasidėjo žymiai vėliau. Kas tuomet buvo Lietuvos Respublikos prezidentas - gerai palikime nuošalėje prezidentą -  Valdas Adamkus antrą kadenciją pramiegojo, jis gi net nenorėjo eiti antrai kadencijai, pamiršote? Gi Valdas Adamkus 2004-2009 metų kadencijai tapo tik kaip Rolando Pakso apkaltos ir po to sekusių rinkimų rezultatas. Kaip bebūtų, tiek jau jau to, senuko Valdo Adamkaus aš nekritikuosiu šiuo atveju, nes realus šalies vadovas Lietuvoje yra ministras pirmininkas, jau rašiau. Kas 2008-2012 metais buvo Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas, kas buvo koalicijos vadas? Ogi Vytauto Landsbergio saviškis Andrius Kubilius. Kur jūs Vytautas Landsbergi buvote tada? Ir jėgų gi tada turėjote daugiau. Kur jūsų tuomečiai pamokymai Andriui Kubiliui kaip elgtis, kaip argumentuoti derantis su kaimynais? Kur apskritai Andriaus Kubiliaus derybos su kaimynais? Kur jūsų priekaištai tada Vytautai Landsbergi? Kur galų gale priekaištai jūsiškei seimo pirmininkei Irenai Degutienei? Kam veidmainiaujate? Jūs kritikuojate suverenią valstybę, ir tuo tarpu nė sykį nekritikavote Andriaus Kubiliaus vyriausybę už neveiklumą. Tad tai ką jūs dabar šnekate yra tikrų tikriausias populizmas. Populizmas pagrįstas niekšingumu ir veidmainyste. Vienareikšmiškai. Saviškių gi nekritikavote. Saviškių kurie galėjo kažką daryti nekritikavote, jūs pats tik va dabar prabilote, kur buvote anksčiau? Kur buvote 2008 metų gruodį? Itin žemos prabos populizmas, nes vaizduoti valstybę priešų apsupty yra itin paprasta. Senas, primityvus populizmas. Ir aš taip sugebėčiau.

Kita citata, čia Vytautas Landsbergis peršokšta prie kitos temos, bet tai ką ragina atlikti yra kur kas pavojingiau nei veikianti atominė elektrinė, cituoju:

Antai kiti šneka, neva Lietuvoje nėra darbų. Tik sukilkim visi prieš Sosnovskio barščius! Visos mokyklos, visos jaunimo organizacijos – nejau neįveiksim? – joukun darbs. Išmėžkim Lietuvos pakeles ir palaukes.

Sosnovskio barštis (mokslinis pavadinimas lotynų kalboje - Heracleum sosnowskyi) yra itin pavojingas invazinis augalas, pavojinga piktžolė, jos naikinimu gali užsiimti tik profesionalas, turintis atitinkamą pasiruošimą, atitinkamą aprangą ir esant apsiniaukusiai dienai. Dėl savo sveikatos, prašau, žmonės nenaikinkite Sosnovskio barščių! Neužsimkite saviveikla! Neužsiimkite tuo ko neišmanote! Užsiimdami naikinimu jūs galite save sužaloti pavojingu chemikalu esančiu Sosnovskio barščio sultyse - furanokumarinu. Nekreipkite dėmesio į Vytauto Landsbergio nusišnekėjimus, šitas neišmanėlis šneka apie tai ko neišmano. Net jei jūs absoliutus Vytauto Landsbergio gerbėjas t.y. Kauno megztoji beretė, vis tiek prašau dėl jūsų pačių sveikatos neklausykite savo stabo raginimų. Pavojingų piktžolių naikimu teužsiima biologai-profesionalai. Jūs eiliniai žmonės neturite tam nei įgūdžių, nei eipiruotės. Ką jūs tegalite padaryti - tai tik pranešti valdžiai kur auga ši pavojinga piktžolė, tegul už mokesčių mokėtojų pinigų išlaikomos tarnybos užsiima sosnovskio barščių naikinimu. Konkrečiai praneškite Aplinkos ministerijai - paieškojus internete galite rasti, kad prieš porą metų gi ragino. Žiūrėkite: http://www.ekonaujienos.lt/naujienos/gamtos_pasaulis/augmenija/S-616/straipsnis/Gyventoju-prasoma-pranesti-apie-Sosnovskio-barscio-paplitima Tiesa, aš nežinau ar ten tas darbuotojas tebedirba į kurio elektroninį paštą reikia siųsti pranešimus. Teks jus patiems pasiieškoti ir patikrinti.

Nebūdamas kalbininku, Vytautas Landsbergis savo demagogijai sustiprinti naudoja net lingvistinius argumentus, kurie išties yra ne argumentai, o jo paties neišmanymo iliustracijos. Naudoją lingvistiką kaip kad ankstesnei citatoje savo apologetinei kalbos efektui naudojo Sosnovskio barščius. Cituoju:

Ginkime Viliją, mūsų upelių motutę!

Lietuvių kalboje ši upė vadinama Neries vardu. Taip, yra žmonių kurie naudoja upės vardą Vilija kaip Neries sinonimą, net vardus savo dukterims t.y. Vilija (tiesa gali būti kaip žodžio Viltis konotacija) yra suteikę, bet tai daro iš neišmanymo. Vilija yra upės vardas baltarusių, lenkų, rusų kalboje. Etimologija yra aiški: upės pavadinimas Vilija (Вилия, Wilja) yra kilęs nuo žodžio viliajet (виляет) t.y. upė smarkiai vingiuoja, bent aukštupyje tikrai taip, vingiuoja.

Aišku aš supratau, Vytautas Landsbergis ragina gintį Nerį nuo, jo nuomone, gręsiančios taršos. Jau rašiau nė viena pasaulio atominė nėra aušinama teisogiai per reaktorių praėjusiu vandeniu. Nėra. Reaktoriaus aušinimui gali būti naudojamas net ne vanduo, o, pavyzdžiui, išlydytas metalas. Yra atskiri aušinimo kontūrai kurie tiesiogiai su palinkos vandeniu nekontaktuoja. Be to Baltarusijos elektrinė statoma geroku  atstumu nuo pačios upės. Konkrečiai - 10 kilometrų atstumu.

Reikalinga didžioji talka (gudiškai iš lietuvių kalbos ji vadinasi „toloka”).

Tekste žodį talka paryškinau ne aš. Žodis talka, negali būti lietuvių kalbos skolinys baltarusių kalboje. Yra atvirkščiai, talka tai arba slavizmas esantis lietuvių kalboje, arba baltų-slavų bendrybė, bet kokiu atveju tikrai ne taip kaip Vytautas Landsbergis aiškina. Lietuvių kalboje nėra tokio reiškinio kur rytų slavų kalbose yra vadinama полногласие - moksliškai pleofonija. Trumpai tariant va toks pavyzdys: lietuvių kalboje varna yra vadinama varna, o štai rusų kalboje - vorona (ворона). Tiesiog rytų slavų kalbose dažnai skiemenys eina tokia tvarka: priebalsis - balsis - priebalsis - balsis. Lietuvių kalboje šita savybė yra ar tai išnykusi ar tai nėra (tai nesvarbu šiuo atveju), vakarų slavų kalbose taip pat yra išnykusi, palyginkite lenkų kalboje varna yra wrona. Negali būti taip kad kalboje kur yra pleofonija nėra išnykusi imdama skolinį pridėtų sau papildomų balsių, ne skoliniai dažnai perimami taip kaip yra, jei būtų talka skolinys rusų kalboje tai būtų талка. Be to palyginkite rusų kalbos žodį толкать arba dar geriau ukrainiečių - толокти, abiem atvejais matome, kad toloka (толока) ir tolokti (толокти) yra bendros etimologijos, tad niekaip negali būti skolinys kilęs iš lietuvių kalbos.

Aišku aš suprantu visų šitų lingvistinių apeliacijų mintis yra tokia: (broliai, kaimynai) gudai, einam kartu prieš maskolius. Suprask, baltarusiai yra savi, mes jus paternalistiškai priglobsime, na o rusai tepaspringsta… Cha! Tai jei kaimynai yra geri, tai kodėl kaimyniškai ir broliškai jūs, Vytautai Landsbergi, nenorite įsigilinti į jų priežastis kodėl jie yra priversti statytis sau atominę elektrinę? Va taip kaimyniškai? A?

Beje, citata:

Tos dvi bjaurastys – Kremliovskio kerštas mums Astravas ir Stalino kerštas Sosnovskio barščiai – nūnai niaukiasi virš galvos.

Astravecas niekaip negali būti Kremliaus kerštas. Kaip minėjau Baltarusijai elementariai trūksta elektros. Na o pavadinti Sosnovskio barščius Stalino kerštu yra tik vaizdingas posakis, bet ne istorinė tiesa. Nesigilinsime į žemės ūkio istoriją, bet idėja panaudoti Sosnovskio barščius gyvūlių šėrimui buvo ne Stalino idėja. Taip, šita idėja atsirado Stalino laikais, kiek teko aptikti tai 1947 metais. Va taip šitas augalas iš pradinių savo augimviečių išplito, bet ne todėl, kad Josif Stalin to norėjo. Ir tuo labiau ne iš keršto augalas buvo išplatintas. Frazę, girdi Sosnovskio barštis yra Stalino kerštas, sugalvojo lenkų žurnalistai gal prieš kokius 10-15 metų. Ją, šita frazę, buvau aptikęs besidomėdamas invazinių augalų ir gyvūnų išplitimu dar prieš keletą metų. Dar gai būti kad frazė atėjo iš vokiečų kalbos - Stalins rache, esu minėjęs, kad šiuolaikiniame interneto pasaulyje nustayti pirminį šaltinį yra itin sudėtinga, nes per daug informacijos.

Toliau, cituoju:

Tegul ta proga dar sykį apsimąsto maloningieji Vladimirovičius ir Volfovičius - ar tikrai taip svarbu jiems radioaktyviomis dulkėmis galabyti Lietuvą?

Kartu su jos gudais ir lenkais? Ne vien Gudijoj, galabys ir Lietuvoj.

Vladimirovičius šitame tekste yra Rusijos prezidentas Vladimir Putin. Volfovičius - skandalingas Rusijos politikas Vladimir Žirinovskij. Tai jų tėvavardžiai. Taip, kažkada, dar prieš kokius 20 metų (aš pamenu) Vladimir Žirinovskij yra siūlęs statyti didelius ventiliatorius prie Baltarusijos sienos ir taip radioaktyvią taršą sklindančią iš Ignalinos atominės elektrinės (tada ji dar veikė) nupūsti atgal į Lietuvą. Matyt V. Landsbergiui šie žodžiai užsifiksavo, na devyniasdešimtaisiais (ta prasme 10 dešimtmetyje, angliškai 90ties - kada nors gal paaiškinsiu kodėl lietuviška dešimtmečių įvardjimo tvarka yra keista) žmogus buvo jaunesnis, politinės veiklos zenite, matyt įstrigo atminty. Taip, Žirinovskio žodžiai tikrai ne į temą, neabejotinai kontraversiški ir svarbiausiai veidmainiški, nes ne Lietuva pastatė Ignalinos atominę elektrinę, o ją paveldėjo. Ir tuo labiau, kad veikianti Ignalinos atominė elektrinė jokių radioaktyvios taršos normų neviršijo. Puikiai atsimenu reportažuose iš Visagino buvo rodomas radioaktyvaus fono skaitiklis esantis mieste. Normų neviršydavo. Bet kokiu atveju Vladimir Volfovič Žirinovskij pasakė nesąmonę, nėra ir negali būti jokių ventiliatorių kurie sugebėtų nupūsti į priešingą pusę oro mases. Tai neįmanoma, ir niekada nebus įmanoma, nes neįmanoma pakeisti atmosferos, oro judėjimo krypties. Reaguoti į kliedesius - nesąmonė, bet ją žinoma buvo galima įvardinti. Aš atsimenu, kad tada niekas iš Lietuvos politikų nesureagavo normaliai, nors galėjo. Aš su tėčiu juokiaus tada iš Žirinovskio kalbų.

Kaip čia bebūtų Rusijos prezidentas Vladimir Putin jokių skandalingų kalbų Lietuvos atžvilgiu nėra kalbėjęs. anaiptol žmogus puikiai suprato, kad Ignalinos atominė buvo uždaryta spaudžiant Europos Sąjungai. Bent taip buvo pranešta žinose, prieš kokius 6-7 metus (aš daug ką prisimenu).

Visgi kas ką kalbėjo šiuo atveju nesvarbu, analizuoju Vytauto Landsbergio logiką žiūrėdamas į jo paties žodžius. Vadinasi jis puikiai suvokia, kad įvykus techninei nelaimei elektrinėje pirmiausia nukentėtų kitos šalies t.y. Baltarusijos žmonės. Vadinasi jis mano kad baltarusiai yra idiotai kurie sau statosi nesaugų objektą? Na taip išeina, kad taip mano. Aha, vadinasi Maskva pasiryžusi išnuodyti savo artimiausius sąjungininkus, savo artimiausius kaimynus, nori išnuodyti balta-rusius (gi белорусы reiškia baltieji rusai)?! Aha “rusiško namo” ideologai (tokią frazę panaudojo pats Vytautas Landsbergis) nori išnuodyti savo “rusišką namą”? O Minskas, tada tenka konstatuoti, yra durneliai nes statosi sau bombą? Absurdas ką teigiu? Kliedesiai? Na, gi ne aš taip teigiu, aš tik darau išvadas iš Vytauto Landsbergio žodžių. Labai paprastas klausimas į kurį nesu gavęs elementaraus atsakymo: ar baltarusiai, ar Baltarusija, ar galų gale Batka, t.y. prezidentas Lukašenka yra idiotai kurie sau, savo šalyje statosi nesaugų objektą?

Vakarų vėjai vyrauja tiek Lietuvoje, tiek Baltarusijoje. Baltarusiai elgiasi garbingai nes vakarų vėjams išstato savo teritoriją, tad jei įvyktų kokia tarša, tai teršalai sėstų ant visų pirma Baltarusijos teritorijos. Lietuva gi oficialiai nėra atsisakiusi planų statyti naują Visagino atominę elektrinę šalia Drūkšių ežero, t.y. šalia Baltarusijos teritorijos, ir jei įvyktų tarša, jei įvyktų radiacijos nuotėkis, net iš dabar išardomos Ignalinos atominės elektrinės, tai ta tarša iškart keliautų į Baltarusijos teritoriją. Nes taip pučia vakarų vėjai. Tad kas čia elgiasi nedorai?

Sekantis sakinys, cituoju:

Juk ant šių pirmųjų kris Astravo giljotina. Tai net jeigu Lenkija neužsistoja tautiečių nuo „Rusų pasaulio”, teužsistos Lietuva. Tai mūsų lenkai!

O va čia jau minėjau, čia jau provokacija, čia rimtas dalykas į kurį niekas Lietuvoje nereaguoja. Šitie žodžiai traktuojami trumpai ir aiškiai: Vytautas Landsbergis išreiškė teritorines pretenzijas Baltarusijos Respublikai. Taip! Lenkija nereaguoja, nors ir ten gyvena Baltarusijos lenkai, bet ne Lenkijos lenkai. Aišku Lenkija gali reaguoti, bet tokiu atveju Baltarusija turės teisę reaguoti dėl Lenkijos baltarusių. Tad Lenkija būdama kur kas brandesnė valstybė, žymiai, keleriopai brandesnė valstybė nei Lietuva ir nereaguoja. Nes negalima svetimai valstybei kištis į kitos suverenios valstybės reikalus, nes tai iššauks atsakomają reakciją. Nejau Vytautas Landsbergis nesupranta kad tokie žodžiai reiškia konflikto (gali būti suprasti net kaip karo) norėjimą.

Nemūsų čia lenkai ir niekados nebuvo. Lietuvos Respublikai Astravecas niekada nepriklausė. Neįtikėtina veidmanyste vadinti vadinti “mūsų lenkais” kai lenkai Lietuvoje akivaizdžiausiai diskriminuojami, jie net savo vardo ir pavardės taisyklingai negali užsirašyti pase. Jie net savo tėvų ir senelių žemės negalėjo atgauti, nes visokie aferiūgos “persikėlė” žemes į jų protėvių žemes. Aš dar atsimenu kaip kai kurie seimūnai užėmė aklo lenko tėvų žemę, pamenu kažkaip ten figūravo ir Zingerio pavardė. Buvo toks įvykis.

Cituoju toliau:

Vyrai mūrai ir pipirai!  Dėl mašinos ir panos neprapilkit Lietuvos!

Aha, Vytautas Landsbergis pasidavė kai kurių žurnaliūgų praktiškai iš nieko išpūstam Kildišienės skandalui. Tikėjaus kad visgi Vytautas Landsbergis yra solidesnis. Gi pats žiniasklaidą kažkada buvo išvadinęs purvasklaida, tad tikrai turėtų žinoti, kad ne viskas ką rašo žurnalistai yra tiesa. Ok, aš čia nesiplėsiu, reikia atskiro įrašo ir kol kas dar neįvardysiu kieno tvyro interesai. Vat atidžiai pasidomėkite kurios žiniasklaidos grupės labiausiai amsėjo ir tebeamsi ant Ramūno Karbauskio. Jokiu būdu nesakau kad man viskas patiko kaip buvo aiškinama ta Gretos Kildišienės automobilio nuoma, bet jei net nuoma buvo netikra arba už itin mažą kainą, tai sumokėjo pats Agrokoncernas, pats Ramūnas Karbauskis (nes yra įmonės akcininkas t.y. savininkas). Nuostolius galėjo patirti tik Ramūnas Karbauskis. Kur jūsų priekaištai saviškui Dainiui Kreiviui, šitam verslininkui-seimūnui-katalikui, “Opus Dei” nariui, kiba, moralybės etalonui, kuris automobilį nuomojasi iš savo įmonės (yra akcininkas) t.y. finansiškai yra suinteresuotas gauti pajamų iš sau pačiam priklausančios įmonės. Va čia tai tikra moralinė dilema: praktiškai iš vienos kišenės perdedama į kitą. Kodėl saviškiems galima, o kitiems negalima? Kur priekaištai? Kur Kreivio pasitraukimas iš Seimo pagal Kildišienės pavyzdį?

Prarasti Lietuvą dėl panos? T.y. pamesti galvą dėl panos ir į nieką nebekreipti dėmesio? Kur ta pana? O ką tėvynsąjungiečiai-krikščionys demokratai (įsiskaitykite pavadinimą) Antanas Matulas ir Jurgis Razma ar nepametė galvos dėl panų kurios tapo naujomis žmonomis? Ir ar nuo to Lietuva žlugo? Gerai, jūsų partija nebuvo valdanti, tai kai dėl panų minėti asmenys prarado galvas ar žlugo partija? Gal frakcija? Ar žlugo partijų skyriai kur minėti tėvynsąjungiečiai-krikdemai panas susirado? Gi ne.

Kokios išvados? Kaip ir minėjau Vytautas Landsbergis yra neišmanėlis, nes rašo apie tai ko neišmano; veidmainys, nes siaubingai veidmainauja, nepaiso priežastingumo ryšio, užmiršta ar nutyli, kad pats nieko nepadarė kada buvo laikas; žmogus be empatijos, nes nesugeba pasižiūrėti iš kaimyno pozicijų, nesugeba suvokti kaimyno elgesio priežasties; demagogas, nes naudoja demagogiją, sutirština spalvas iki absoliučios dogmos: arba juoda, arba balta; rusofobas, nes viskas yra taip persunkta rusofobinėmis gaidomi (jokiu būdu nebūdamas Rusijos gerbėjas), kad su tokia įmantriai kandžia panieka įvardindamas Rusiją, niekados nepasieksi jokių tikslų, nes absoliutus ir beprošvaisčių Rusijos demonizavimas ir juodinimas iššaukia tik priešingą reakciją, net ne Rusijoje, o čia; provokatorius nes provokuoja, nes turi teritorinių pretenzijų Baltarusijai, net ragina organizuoti žygį, cituoju:

O jei pajudėtų išties milijoninis Baltijos kelias iš Vilniaus į Astravą? Tą pasaulis pamatytų.

Kam kalbėti apie tai kas yra neįgyvendinama? Ką sienos perėjimo punktai nebegalioja? Pasienio apsauga nebetikrina? Populistas, “tėvynė pavojuje” - šaukia Landsbergis, o gi apeliuoti į patriotizmą yra būdingas populistų žingsnis. Kvailas žmogus, nes galvoja kad niekas jo kalbų veidmainiškumo nesupranta. Kvailys, nes galvoja, kad bet kuris pritariantis, arba sutinkantis su Baltarusijoje statoma atominė elektrinė būtinai turi būti išdavikai, arba nupirkti, cituoju:

O šiaip jau pasitaiko net tarp mūsų pačių ir vienas kitas pasidavėlis, ir vienas kitas parsidavėlis. Jie galbūt net sutars.

Pagal Vytauto Landsbergio kvailą logiką tegali būti du variantai: arba žmonės yra neprotingi ir pasiduodantys įtakai, arba gali pritarti tik už pinigus. Tokie arba juoda, arba balta samprotavimai tik parodo dogmatinį, t.y. Vytauto Landsbergio, sąmonės lygį. Ir be kita ko, jo paties projekciją į kitus žmones. T.y. jei jis pritartų tai tik už pinigus, arba būtų lengvatikis. Cha! Šį įrašą parašiau, ne todėl kad esu lengvatikis, ir ne už Batkos pinigus, o todėl kad užkniso Lietuvos valstybės veidmainystė, lietuvių politikų demagogija, pakyrėjo priežastingumo nepaisymas, esu garbingas žmogus, turiu empatijos jausmą ir sugebu suprasti kitą pusę. Neabejoju, kad nesu vienintelis panašiai mąstantis.

Ir dar tenka konstatuoti, kad dar yra ir garbėtroška. Na, būna kad žmonės įsivažiuoja savo kalbose ir nuzifantazuoja, nusigrybauja iki pūdymų, sapalioja niekus, girti dar ne tokių nesąmonių prišneka! Bet kam savo nesąmones, savo klaidas afišuoti, na pasakiau nesąmonę, tai jos netalpinu visuotinai apžiūrai, blogiausiu atveju, gali padaryti pranešimą, kad tai ką pasakiau ar padariau buvo klaida. Bet ne! Vytautas Landsbergis savo  2017 metų vasario 16 kalbą iš balkonėlio patalpino savo paties interneto puslapyje. Niekas gi nevertė. Pasižiūrėkite, panaršykite po landsbergis.lt pamatysite, kad žmogus savo kalbas, interviu, straipsnius, pareiškimus archyvuoja. Kiba viliasi, kad istorikai, politologai cituos, analizuos rašys disetartacijas ir konspektuos?  Kiba įeis į istoriją? Na įeiti į istoriją galima ir blogąja prame…

Kažkodėl prisimenu tokią Vytauto Landsbergio 1998 metų rinkimų prezidentinės kampanijos reklamą per televiziją: kas man iš tos laimės ir iš tos garbės? Kas man iš tos laimės ir iš tos garbės?.. Cha-cha-cha!

Rodyk draugams

Valstybinis propagandistinis kanalas

Na va galutinai įsitikinau, kad LRT yra būtent toks. Šiandien, LRT, laida “Panorama”, laikas apie 20:45 kalba propagandistas Marijus Žiedas. Taip, propgandistas, aš suprantu ne laidos vedantysis rašo tekstus, bet jei vedantysis sutinka įgarsinti propagandą jis ir yra propagandistas. Gi galima išeiti iš darbo protestuojant prieš redakcijos pasirinktą įvykių nušvietimo politiką.  Aš jau pastėbėjau, kad Marijus Žiedas šališkai nušviesdamas įvykius rizikuoja tapti propagandos veidu, dar nuo šlykštaus, apokaliptinio, katastrofinio Brexit nušvietimo laiko. Jis juo jau ir tapo.

Taigi šiandien Marijus Žiedas kalbėdamas apie Ukrainos Maidano metines rėžia, cituoju (gal ne itin žodis į žodį bet mintį perteikiu tiksliai): “kuriuo metu buvo nuverstas Janukovičiaus režimas”. Būtent taip - nuverstas Janukovičiaus režimas. Cha! Juk tai akivaizdi propaganda ir melas. Janukovičiaus režimas? Ukrainos prezidentas nebuvo visagalis tironas, kad būtų galima įvardinti jį kaip tironą, kuris savo rankose būtų laikęs visą valdžią. Taip, jis buvo korumpuotas, tai akivaizdu iš jo rezidencijos prabangos, automobilių kolekcijos ir t.t. Neabejoju fotografijas ir video įrašus matėte dar prieš 3 metus. Paieškoję galite rasti dar sykį, bet korupcija ir režimas nėra tas pats. Juk Ukrainos parlamentas būtent pašalino Janukovičių, balsavo net ta partija kuri rėmė patį Jaunukovičių. Jukjei būtų buvęs režimas, tai išvis arba parlamento nebūna, arba jo galios yra itin mažos arba pats parlamentas yra tiesiog širma. Tad tarkim nuvertus išties tikrą autokratinį režimą reiktų taisyti ar kurti naują konstituciją (nes senoji tarnavo režimo interesams) kuri naujus ir parlamento, ir prezidento rinkimus įgalintų. To gi 2014 metų Maidane neprireikė. Esamas veikiantis parlamentas pats ir pašalino Janukovičių. Todėl nėra teisūs kurie sako girdi Ukrainoje įsigalėjo chunta. Chunta - ginkluotas karininkų organizuotas perversmas. Čia gi nieko panašaus nebuvo, Viktor Janukovič paprasčiausiai pabėgo. Juk negali būti taip kad valstybė liktų be vadovo, tokiu atveju parlamentas turėjo kaip nors išspręsti Janukovičiaus klausimą. Tą ir padarė. Taigi dar sykį tik įrodo, kad Janukovičius valdžia nebuvo vienvaldė kad būtų įvardijima kaip režimas. Režimas kovoja iki galo, o ne pabrukęs uodegą pabėga. Režimas turi visą valdžią savo rankose. To irgi nebuvo. Taigi tai niekaip negalime pavadinti režimu.

Taip, Viktor Janukovič pabėgo, bet kodėl pabėgo? Kodėl neprimenama, kad pabėgo, savaime suprantama, bijodamas dėl savo gyvybės. Maidano dalyviai nepagailėjo legitimios valdžios pasiųstų policininkų, kurie viso labo tevykdė valdžios įsakymus. Ir už tai buvo Maidano dalyvių buvo apmėtyti Molotovo kokteiliais. Tad baikite aiškinti, kad Maidanas buvo teisėtas, legitimus ir svarbiausi moralus. Moralūs protestuotojai į savo šalies policiją nešaudo ir gyvų policininkų nedegina.

iš intereneto platybių - Maidano protestuotojai talžo savo šalies policininką

iš interneto platybių, kas yra pirminis šaltinis nežinau: Maidano protestuotojai talžo savo šalies policininkus

Tai kaip jie, Maidano dalyviai,  būtų pagailėję tą kuris davė komandą, tą kuris yra valdžios piramidėje?  Akivaizdu nebūtų pagailėję, tikėtina kad būtų pasielgę lygiai taip pat kaip yra pasielgę Ukrainos kaimynai rumunai dar 1989 metais - sušaudydami prezidentą. Tikėtina. Blogi pavyzdžiai yra užkrečiami. Teigsite, girdi, korumpuotas prezidentas neturi teisės į gyvybę? Tipo: liaudies kerštas ir taip toliau ir panašiai. Cha! Turi teisę, na mąstantys apie liaudies kerštą už korupciją esate paparsčiausis Tados Blindos mąstymo veikėjai, iš principo tokie patys lygiavos šalininkai kaip jūsų, lietuviai, įsivaizduojami komunistai.

Taip, Janukovičius buvo išrinktas visiškai teisėtai, todėl jo valdžia buvo legitimi. Taip, Janukovičiaus valdžia turėjo tokią teisę, net moralinę pareigą išvaikyti viešosios tvarkos nesilaikančius Maidano dalyvius. Gi tą patį yra padariusi Andriaus Kubiliaus vyriausybė 2009 metų sausio 16 dieną prie Seimo. Žmonių išrinkta valdžia turėjo teisę, net pareigą viešosios tvarkos nesilaikančius Maidano dalyviaus išvaikyti. Taip, tai buvo Janukovičiaus valdžios silpnumas. Tačiau jei ši valdžia silpna, o silpna, nes dar pačioje pradžioje nesugebėjo padaryti ką padarė, pavyzdžiui, Andrius Kubilius, tai dar sykį paneigia teiginį kad Janukovičiaus valdžia buvo režimas. LRT apsikvailino.

Išvada: LRT užsiima propaganda. Valstybinis (baigit juokus, joks jis ne visuomeninis - tą vėliau įrodysiu) transliuotojas užsiima propaganda. Kam? Kam jos reikia? Atsakymas toks: tam kad jūs, lietuviai ir toliau būtume zombinami ir formuojami taip kaip lietuviškiems politikieriams reikia.

Rodyk draugams

Vytautas Landsbergis - akivaizdus neišmanėlis, veidmainys ir provokatorius

Negaliu pakęsti kaip švenčiamos ir minimos valstybinės šventės Lietuvoje. Ne, aš nesu prieš valstybines šventes kaip tokias, bet taip kaip jos minimos Lietuvoje yra tiesiog katastrofa. Nekenčiu, nes nekenčiu viso to patriotinio patoso, o patriotinio patoso nekenčiu, nes jo metu žiauriai nusišnekama. Tiesiog žiauriai kliedima, kliedima beprotiškai, nepaisoma nei faktų, nei tiesos, tiesiog meluojama. Todėl visų tų valstybinių minėjimų aš vengiu, nedalyvauju ir net vengiu žiūrėti per televiziją, nes saugau savo protą nuo viso to patriotinio mėšlo nuodų. Užtenka kelių minučių kad suprastum kaip veidmainiaujama ir kaip kliedima. Veidmanystės, dvigubų standartų jau net neminiu - jų apstu. Ir aš nesuprantu kodėl protingi žmonės (na jų dar turi gi būti likę Lietuvoje) niekaip nekritikuoja ir neprotestuoja kaip tyčiojamasi iš blaivaus proto, kaip patriotizmas yra privatizuotas kelių žmonių, kurie žiauriai nusišneka.

Šiemet visgi ryžaus žiūrėti per televiziją sausio 13 minėjimą ir šiandieninį vasario 16 minėjimą. Buvo sunku, bet nusiteikiau. Nuomonės nekeičiu: baisu. Sausio 13-ąją praleisiu, ten buvo neįtikėtinas veidmainystės šou: sausio 13 kitoje barikadų pusėje buvusi Dalytė dabar be jokių kompleksų pozuoja televizijos ekranuose ir nieko. Apskritai tai ką aprašau yra gal kokie 5 % nuo visų minčių ir pastebėjimų, labai daug ko neaprašau, o vėliau aprašyti kažkaip jau nebetinka. Nors gal dar kai ką aprašysiu pavėluotai. Dabar bus apie šiandienį vasario 16 dienos minėjimą.

Iki šiol niekaip nesuprantu kodėl per vasario 16 dienos minėjimą iš taip vadinamų Signatarų namų (tai joks ne Signatarų namas, o toks pavadinimas sugalvotas post factum) šneka Vytautas Landsbergis. Kas jis toks? Koks šio politiko ryšys su 1918 metų nepriklausomybės aktu? Ką jis pats pasirašė šitą aktą? Ką Lietuvoje daugiau nėra žmonių galinčių išeiti į šitą balkonėlį? Aš nesuprantu kodėl Lietuvos intelektualai ir istorikai tyli kai šis žmogus išeina į balkonėlį ir kalba, ir tuo labiau kalba apie tai kas niekaip su vasario 16 diena yra nesusiję.

Metai iš metų tas pats

Metai iš metų tas pats

Štai taip atsitiko iš šiemet. Vytautas Landsbergis pagal išsilavinimą būdamas muzikologas pradėjo piktintis Baltarusijoj statoma Astraveco (taip, taip Astraveco, o ne kažkokio Astravo) elektrine. Ok, aš neketinu užsiciklinti dėl žmogaus išsilavinimo, gi galų gale galite paklausti kas aš pats toks? Taip, esu fizikas (pagal išsilavinimą), taip, bet ne atominių elektrinių specialistas, aš pasiryžęs išklausyti bet kurio žmogaus su bet kokiu išsilavinimu nuomonę apie Baltarusijoje statomą elektrinę su sąlyga jei nebus nusišnekama, nebus kliedima, jei nebus sakoma netiesa ir demagogija. Tačiau būtent visa tai ką išvardijau ir buvo Vytauto Landsbergio kalboje.

Aš nesuprantu kaip vedėjai galėjo visą tai ištverti

Aš nesuprantu kaip vedėjai galėjo visą tai ištverti, net per televiziją žiūrint sunku išverti

Užkliuvo šitam veikėjui viskas. Ir kad stato, ir kad stato “Rosatom” ir na žodžiu buvo tas pats tipinis rusofobinis Vytauto Landsbergio sąmonės srautas. Beje tokiu atveju labai patogu šio veikėjo proto ir sąžines analizei. Ir iš to ką jūs, pone Vytautai Landsbergi, pasakėte drąsiau sakau: jūs esate neišmanėlis ir veidmainys. Gi būtent Lietuva yra kalta kad Baltarusija yra priversta statytis atominę elektrinę, nes Baltarusijai ėmė trūkti elektros energijos nes Lietuva uždarė Ignalinos atominę elektrinę. OK, kai kas sakysite gi Europos Sąjunga liepė uždaryti. Ne, tai nėra tiesa, taip Lietuva suderėjo, su tokiomis sąlygomis Lietuva pati sutiko. Galima buvo derėtis, galima buvo išvis nestoti į Europos Sąjungą. Bet gi pats Vytautas Landsbergis gi buvo stojimo entuziastas! Ką Tėvynės Sąjunga buvo prieš stojimą į Europos Sąjunga? Gi ne! Ar jūs pats Vytautai Landsbergi prieštaravote stojimui su tokia sąlyga, kad bus uždaryta Ignalinos atominė elektrinė. Gi ne. Puikiai atsimenu, kad išreiškėte abejonių kaip bus dėl Ignalinos atominės, bet vis tiek sutikote su tokia suderėta sąlyga, bet kokiu atveju nebuvo jokių protestų iš jūsų pusės. Ar buvo kritika Lietuvos derybininkui Auštrevičiui, pone Landsbergi, gi tylėjote, velnių jam nenudavėte, o kandžiai kritikuoti gi mokate. Tad tenka konstatuoti jūs esate veidmainys bet kokiu atveju. Neišmanėlis ir dėl to, kad šnekate apie tai ką neišmanote, ir neišmanėlis, nes galvojate kad neatsiras žmonių kurie jūsų kalbos turinio ir veidmainystės nesupras. Nuvertinate žmonių supratimą.

Nejau negaila paprastų žmonių nuodyti tokiomis kalbomis?

Aš nesuprantu, nejau negaila paprastų žmonių nuodyti protus ir gąsdinti tokiomis kalbomis?

Žiūrėkite žmones, Ignalinos atominė elektrinė buvo pastatyta tarybiniais metais ir buvo skirta aprūpinti elektra visą regioną: Lietuvą, Baltarusiją, Latviją, Rusijos Kaliningrado sritį. Lietuva uždarė elektros energijos šaltinį. Kas beliko daryti kaimynams? Rusija pasistatė naują dujomis kūrenamą šiluminę elektrinę Kaliningrado srityje. Ką padarė Latvija aš nežinau, kažkiek elektros pasigamina iš ant Dauguvos esančių hidroelektrinių, bet neabejoju tikrai neužtenka. Tad ką turėjo daryti Baltarusija? Juk per Lietuvos kaltę Baltarusija neteko ir elektros energijos šaltinio ir buvo priversta daug ką paaukoti. Nedaug kas Lietuvoje tai žino - gi norėdama apsirūpinti elektra Baltarusija jau paaukojo Dauguvą ir Nemuną, nes ant jų stato hidroelektrines, tiesa šios nėra didžiuliai monstrai kur užliejami žemės plotai nėra dideli, elektrinių galingumai nėra dideli ir elektros vis tiek trūks. Tad nieko kito baltarusiams nebeliko kaip statytis naują atominę elektrinę. Ką Baltarusija turėjo daryti? Atsisakyti išvis elektros energijos vien tam kad lietuviai nesupyktų? Cha! Neįtikėtina veidmainystė. Atsisakykite elektros energijos jūs pats Vytautai Landsbergi. Parodykite pavyzdį. Ar pasistatyti dujomis ar mazutu kūrenamą elektrinę ir taip tapti dar labiau priklausoma nuo Rusijos? Cha! Vėl veidmainystė. Jūsų žinios apie ekonomiką, apie apsirūpinimą šiluma yra (švelniai tariant) itin ribotos. Žmonės iki šiol atsimena kaip 1990-91 metais siūlėte šildytis deginant kankorėžius… Rinkti miške “šiškas” ir šildytis. Cha-cha-cha! Kaimo žmonės tai atsimena - šnekėjau, prisimena, tiksliau jie man priminė. Natūralu, nes kaimo žmonės žiemą kasdieną reikia pakūrenti katilą, kad nesušaltų, čia tik miestiečiai gyvenantys daugiabučiuose yra laisvi nuo šio kasdienio rūpesčio.

-

-

Sakysite, tai kodėl stato šalia Vilniaus? Gi užterš Nerį! Tai nėra tiesa, atominės elektrinės nėra aušinamos tiesiogiai vandeniu. Reaktoriai nėra aušinami iš aplinkos vandens šaltinių tiekiamu vandeniu, yra atskiri aušinimo kontūrai: vienas aušina reaktorių, o po to tas aušinimo agentas yra aušinamas aplinkos vandeniu ar oru. Visa tai yra ir Baltarusijoj statomoje elektrinėje. Per arti Lietuvos sienų? Palaukite, o ką planuojama Visagino elektrinė - gi oficialiai Lietuva nėra atsisakiusi statyti naujos jau Visagino atominės elektrinės - gi ar nėra šalia Baltarusijos sienų? Gi yra, gi vieta yra šalia Drūkšių ežero, ežeras gi yra bendras, dalis priklauso Baltarusijai. Naują Visagino atominę elektrinę ketinama, gi visam pasauliui paskelbta, statyti šalia buvusios Ignalinos elektrinės, šalia Drūkšių ežero. Ežero ištakas, Prorva, teka išimtinai Baltarusijos teritorijoje. Tai kas čia per dvigubi standartai? Kodėl lietuviams galima statyti visiškai šalia sienos su kaimynais, visiškai šalia bendro ežero, o štai baltarusiai jau negali? Kas čia per veidmainystė?

Atsakysite girdi mūsų bus “saugi”. Aha, baltarusiai yra idiotai kurie stato tik tam kad būtų didelis “bum” pas save? Nejuokinkite, jūs patys idiotai kurie taip mąstot. Tiesą sakant Baltarusija galėjo dar arčiau vakarinių savo sienų statyti atominę elektrinę. Reikalas tame, kad tiek Lietuvoje, tiek Baltarusijoje vyrauja vakarų vėjai. Tad įvykus, tarkim, radioaktyvių medžiagų išmetimui vakarų vėjai visą brudą neštų gylyn į pačios Baltarusijos teritoriją, o Visagino atominės elektrinės atveju - iškart į kaimynų teritoriją. Baltarusiai būtent elgiasi sąžiningai, nes teoriškai galimos avarijos atveju jei išstato savo teritoriją taršos nusėdimui, o ne kaimynų.

Tad visi protestuojantys prieš Baltarusijos atominę elektrinę esate veidmainiai ir neišmanėliai. Jūs pasakote A, bet pamirštate pasakyti B. Jūs nesugebate pažiūrėti į save iš šalies. Atsisakykite elektros pirma patys, o po to mokykite kaimynus kaip apsieiti be elektros.

Maža to Vytautas Landsbergis yra dvigubas veidmainys, juk jis buvo ir yra nepaskutinis asmuo Tėvynės Sąjungos - Lietuvos Krikščionių demokratų partijoje. Kur Vytautas Landsbergis buvo 2008-2012 metais kai ministru pirmininku buvo savos partijos atstovas Andrius Kubilius? Kur? Kur buvo kada viską galima buvo keisti? Tad vasario 16 diena pamokymai kaimynams praėjus 5-9 metams kai dar buvo galima siūlyti peržiūrėti jų teritorijoje (įdomu kas būtų jei kaimynai lietuviams būtų nurodinėtų kur ir ką statyti - neabejoju lietuviai iš pasiutimo pasiųstų gi, gi taip!) statomą objektą yra akivaizdi veidmainystė. Kokie jūs krikščionys? Jūs gi akivaizdūs fariziejai. Kritika kaimynams dėl elektrinės vasario 16 proga, t.y. prisidengiant valstybine švente yra itin šlykštus ir pigus politikavimas.

Gerai, sakysite, sutinku su tai ką surašėte, kritika teisinga, bet kodėl Vytautas Landsbergis provokatorius? Na gi galima piktintis, galbūt žmogus nesupranta kad klysta? Gal šneka iš neišmanymo? Daug politikų nusišneka, paiso niekus, daug yra populistų šnekančių tai ką žmonės nori išgristi, šnekančių atsižvelgdami į konjuktūrą. Kur čia provokacija?

Atsakysiu. Nepagrįsta kritika kaimyninei valstybei yra tarpvalstybinių santykių bloginimas. O kritika yra nepagrįsta. To Vytautas Landsbergis negali nežinoti. Argumentacija tokia linkme, girdi,  lietuviai yra teisūs, o rytiniai kaimynai (visada) neteisūs yra melas ir demagogija. Tačiau provokacija yra vienas sakinys į kurį atkreipiau dėmesį, cituoju: “Tai mūsų lenkai! Čia šitame krašte ir už sienos.” Taip, su šauktuku, intonacija tai liudija. O va čia jau rimtas dalykas. Itin rimtas dalykas, lietuviai, čia jau nebe juokai. Vytautas Landsbergis išreiškė teritorines pretenzijas Baltarusijai. Taip, taip, šis sakinys suprantamas tik tokia reikšme. Vytautas Landsbergis nori Baltarusijos teritorijų. Vytautas Landsbergis nori karo. Kas čia jei ne provokacija? Akivaizdi. Nors nesantis valdžioje, bet nemažą įtaką valstybei turinčio asmens tokie teiginiai yra akivaizdi provokacija, toks žmogus yra akivaizdus provokatorius. Tokios patirties politikas koks yra Vytautas Landsbergis negali nesuvokti ką reiškia jo paties žodžiai. Jie gali ir bus suprantami būtent tokia prasme. Svarbiausia šitas žmogus gi niekuo nerizikuoja, jis nėra valdžia, o kiša tokią miną esamai valdžiai, kad net imi abejoti šio žmogaus blaivu protu.

Maža to aš pasišlykštėjau. Koks neįtikėtinas nesupratimas šito žmogaus. Lietuvoje lenkai net negali savo vardo ir pavardės užsirašyti taisyklingai, o dar svetimus lenkus siūlosi globoti. Triguba veidmainystė. Tautinė valstybė švenčianti savo tautinės valstybės gimtadienį vasario 16 dieną dabar dar trokšta svetimų žemių kur gyvena svetimos tautybės žmonės?.. Trūksta žodžių. Keturguba veidmainystė.

Ne, jis nėra Dievas

Ne, jis nėra stabas, Landsbergis - tai ne visa Lietuva

Visgi didžiausias Vytauto Landsbergio šlykštumas atsiveria jo argumentacijos logikoje, jo iškypusioje logikoje. Neįsivaizduoju kas slypi šio žmogaus sąmonėje, kai savo kandžia maniera teigia, kad  pritariantys Baltarusijoje statomai elektrinei, cituoju: “vienas kitas pasidavėlis, ir vienas kitas parsidavėlis”. Taip, tokie žodžiai buvo pasakyti. Aha, pagal jį tegali būti du variantai: arba žmonės yra neprotingi ir pasiduodantys įtakai, arba gali pritarti tik už pinigus. Tokie arba juoda, arba balta samprotavimai tik parodo dogmatinį, t.y. Vytauto Landsbergio, sąmonės lygį. Ir be kita ko, jo paties projekciją į kitus žmones. T.y. jei jis pritartų tai tik už pinigus, arba būtų lengvatikis. Ne, pone Vytautai Landsbergi šį įrašą aš parašiau, ne todėl kad esu lengvatikis, ir ne už Batkos pinigus, o todėl kad užkniso Lietuvos valstybės veidmainystė, lietuvių politikų demagogija, pakyrėjo priežastingumo nepaisymas, esu garbingas žmogus, turiu empatijos jausmą ir sugebu suprasti kitą pusę.

P.S. Tai ką surašiau, į Vytauto Landsbergio žodžius turi, privalo sureaguoti Lietuvos intelektualai, politologai, apskritai sąžiningi žmonės. Čia jau buvo peržengtos ribos, čia jau per daug rimti dalykai, kad nereaguotumėte. Prašau prabilkite.

P.P.S. Galite įsitikinti, video įrašas prieinamas LRT mediatekoje:  http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/162396/vasario_16_osios_minejimas_prie_lietuvos_nepriklausomybes_signataru_namu konkretūs žodžiai apie Baltarusijos lenkus buvo pasakyti ties 19:36 vaizdo įraše.

P.P.P.S. Kitų Vytauto Landsbergio žodžių persunktų neapykanta ir panieka: “organizuoti žygius, apie kremliovskio, sosnovskio barščius, nuodijamus lietuvius, gudus ir lenkus” aš nekomentuosiu. Ten kone kiekvieną sakinį reikia analizuoti ir demaskuoti veidmainystę ir neišmanymą. Neturiu laiko ir noro. Tam yra skirti intelektualai, tačiau jie Lietuvoje tyli.

P.P.P.P.S. Yra šio įrašo tęsinys, parašiau, skaitykite čia.

Rodyk draugams

Šiauliai vėl dvokė

Šeštadienis, vasario 6 diena, pavakarys. Miestas, bent pietinis rajonas vėl dvokė. Nieko naujo, jau rašiau. Žiūrime vėjo kryptį, duomenis iliustracijai ir kaip įrodymą paimsiu iš meteo.lt

2017 m. vasario 4 d., 23:00

2017 m. vasario 4 d., 23:00

Laikas užfiksuotas 23:00. Nors ties Šiauliais parodyta, kad vėjo greitis yra 0 metrų per sekundę, tai nėra tikslu. Reikalas tame, kad Šiaulių meteorologinė stotis yra įsikūrusi prie Talšos ežero, dauboje. Nuo rytų pusės vėjų saugo šlaitas kitoje ežero pusėje ir didelis miško tipo parkas, tad, taip, Šiaulių meteorologijos stotyje vėjo nebuvo, tad tokius duomenis pranešė į bendrą hidrometeorologijos centro sistemą, ir meteo.lt tinklapyje buvo pateikta, kad Šiauliuose vėjo nėra. Beje yra panašus neatitikimas su Šiauliuose esančia oro užterštumo matavimo stotimi - bet čia jau kita tema.

Tačiau vėjas, nors ir silpnas visgi buvo. Ir žiūrint į žemėlapį galima suprasti, kad visoje Lietuvoje galėjo būti rytų-šiaurės rytų vėjas. Dvokė visą šeštadienio vakarą, naktį taip dvokė, kad prieš miegą geriau jau nevėdinti patalpų ir dvokė sekmadienį iki pietų, po to vėjo kryptis pasikeitė ir smarvė dingo. Tad kas yra į rytus arba rytus-šiaurės rytus nuo Šiaulių pietinio rajono? Aš žinau, bet ar žinote jūs?

Rodyk draugams