BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Ir dar priedo garbės ištroškęs kvailys

Tai bus ankstesnio įrašo apie Vytautą Landsbergį tęsinys. Garbės žodis neketinau toliau nagrinėti šitą š.m. vasario 16 dienos Vytauto Landsbergio nusišnekėjimų tiradą pasakytą iš vadinamųjų Signatarų namų balkonėlio. Tai aiškiai paminėjau pačiame įrašo gale.  Nėra jokio malonumo tyrinėti nusišnekančio žmogaus insinuacijas. Ar maža žemėje susireikšminusių neišmanėlių? Ar maža demagogų? Be to aš Vytauto Landsbergio tekstą įsiminiau žiūrėdamas televiziją, o norėdamas pasitikslinti kai kuriuos žodžius dar peržiūrėjau LRT mediatekoje išgirstų žodžių tikrumą. Net techniškai tai sunku ir nuobodu - gi reikia pačiam konspektuoti. Pasirodo Vytautas Landsbergis turi savo interneto saitą (net nežinojau iki tol), bet rašant vasario 16 dienos tekstą pati ta vasario 16 kalba iš balkonėlio dar nebuvo publikuota. Galvojau visgi žmogus na dar turi proto ir savo pasakytų nesąmonių iš balkonėlio netalpins į savo paties interneto puslapį. Gi beprotybė yra save kompromituoti savo paties rankomis, visgi Vytautas Landsbergis save kompromituoti ryžosi ir tą žodinę trydą pasakytą iš balkonėlio visgi publikavo savo puslapyje.

Aš nesuprantu kaip vedėjai galėjo visą tai ištverti

Aš iki šiol nesuprantu kaip vedėjai galėjo visą tai ištverti

Skaitykite čia: Kalba prie Signatarų namų, 2017-02-16 adresas: http://landsbergis.lt/articles/view/1991

Ką gi jei jau žmogus pats, savo laisva valia publikuoja nusišnekėjimus, tai juos panagrinėkime. Jei tai būtų eilinio žmogaus pasakytos nesąmonės - išties nebūtų verta, visgi Vytautas Landsbergis nėra eilinis asmuo, jis dar turi šiokią-tokią įtaką, nors jo pažiūros yra puikiai žinomos ir suprantamos, panagrinėti jo žodžius vertinga bent jau tuo aspektu: parodyti kas jis per veikėjas ir kokios yra jo pažiūros ir jo vertybės.

Cituodamas imsiu tik pagrindinius teiginius. Jokiu būdu nenoriu kad manytumėte jog aš žodžius traukiu iš konteksto imdamas tik tas citatas kurios tinka momentui. Ne, V. Landsbergis gana sklandžiai rašo, net nelabai pavyktų paimtą citatą pritempti kokiai kitai prasmei. V. Landsbergio žodžiai reiškia tai ką reiškia, galų gale pateikiu nuorodą į pradinį tekstą, tad galite skaitytį originalą ir ieškoti man priekabių (jei norite) kur girdi aš ką nors iškraipiau ar ištraukiau iš konteksto (tokio tikslo neturiu). Pradedu cituoti, nuo čia ir toliau atitraukiant bus Vytauto Landsbergio žodžiai:

Patiriam dvigubą branduolinį šantažą. [....] O už keliasdešimties kilometrų, čia pat už Vilniaus vartų, stato branduolinę-psichologinę pragaro mašiną, kabina Lietuvai giljotiną.

Aha, anot V. Landsbergio baltarusiai yra idiotai kurie sau statosi nesaugų objektą vien tik tam, kad lietuvius pagąsdintų ir dar tam kad jų pačioje žemėje įvyktų katastrofa?! Ar ne tokia šių žodžių prasmė? Būtent tokia!  Na ir kaip savaime suprantama įvilkta į Vytauto Landsbergio tradicinį rusofobijos rūbą. Apie tokią argumentaciją deklaruojančius žmones galima pasakyti, kad jie patys yra idiotai nes galvoja, kad kaimynai yra idiotai. Panagrinėkime V. Landsbergio žodžius per kauzualinę atribuciją. Kauzualinė atribucija arba priežastinė atribucija yra bandymas paaiškinti kito žmogaus veiksmus iš savo paties pozicijų, iš savo paties sugedimo pozicijų t.y. tiriamasis žmogus kito žmogaus elgesio priežastingumą aiškina iš savo pozicijų, tad jei pats yra blogas kitame žmoguje matys tik blogį, ir tuo blogiu besiremdamas aiškins: aš žinau kodėl taip darai! Kadangi lietuviška vikipedija yra itin žemo lygio, rekomenduoju skaityti anglišką straipsnio tekstą, ką matome:

Humans are motivated to assign causes to their actions and behaviors. In social psychology, attribution is the process by which individuals explain the causes of behavior and events.

Išversiu:

Žmonės yra motyvuoti priskirti savo veiksmų ir elgesio priežastis. Socialinėje psichologijoje atribucija yra procesas, kurio metu individai paaiškina elgesio ir įvykių priežastis.

Trumpai ir drūtai ką tai reiškia? Lietuviškai: pats smirdi, kuo kitus tepa. Tad jei būtų V. Landsergio valia jis atominę elektrinę statytų vien tik tam, kad būtų galima būtų gąsdinti ir šantažuoti kaimynus. Tokios yra V. Landsbergio vertybės ir pažiūros. Taip! Būtent taip!

Šmeižiu Landsbergį? Meluoju? Niekinu “patriarchą”? Ne. Tik taip Vytauto Landsbergio žodžius galima vertinti. Jis ką, žino kokie yra planai Maskvoje ir Minske? Tarkime egzistuoja koks slaptas planas, bet jei tai slaptas planas kaip Vytautas Landsbergis galėjo jį matyti ir žinoti kas ten parašyta jei tas planas yra slaptas? Vienu žodžiu žmogus šneka be pagrindo, o šnekant be pagrindo jis pats to nepastebėdamas įvardija statybų priežastis tai yra įvardija priežastis iš savo sugedimo laipsnio. Išlenda va kokios V. Landsbergio vertybės!

Gerai, paklausite kodėl gi Baltarusija stato tą atominę elektrinę? Kokios realios priežastys? Jau minėjau - kalta Lietuva. Galima įvardinti net konkretų asmenį kuris atstovaudamas Lietuvą taip suderėjo, tai Petras Auštrevičius. Gi būtent Lietuva yra kalta kad Baltarusija yra priversta statytis atominę elektrinę, NES Baltarusijai ėmė trūkti elektros energijos, NES Lietuva uždarė Ignalinos atominę elektrinę. Baltarusija jau daug paaukojo per šitą Lietuvos žingsnį: ieškodama elektros šaltinių užtvenkė Dauguvą ir Nemuną, užliejo savo dirbamą žemę, bet elektros vis tiek trūks. Tad kas beliko? Pasirinko atominę elektrinę. Tai jų sprendimas, tą sprendimą nulemė Lietuvos valstybės netoleregiškas elgesys. Maža to kiti variantai, pavyzdžiui, dujomis ar mazutu kūrenama elektrinė Baltarusiją susietų su Rusija dar labiau - čia taip rašau žvelgiant iš lietuviškų šizofreniškų-geopolitinių kliedesių.

Cituoju toliau:

Pirmiausia atsisakyk pražūtingos vietos „Rosatomo“ statybai Astrave prie Vilniaus. Yra kitų vietų.

Statyba beveik baigta, o Vytautas Landsbergis reikalauja nutraukti ir statyti kitur. Ne čia ne neišmanymas, čia paprasčiausias tiesiog neįtikėtinas žmogaus niekšingumas! Ei Vytautai Landsbergi, nustok veidmainiauti, nustok statyti sau palocius prie Baltijos jūros ir persikelk kitur! O gal jau pasistatėte? Tada nugriaukite savo namelį ir statykites kitur. A? Kaip toks pasiūlymas? Parodykite pavyzdį. Čia verta pratęsti parodant koks neįtikėtinas populistas yra Vytautas Landsbergis. Gi Baltarusija ne vakar ir ne užvakar pradėjo statytis atominę elektrinę. Baltarusijoje sprendimas statyti būtent Astravece (čia aš nedarau klaidos įvardindamas vietovę - kada nors paaiškinsiu) buvo priimtas dar 2008 metų gruodį. Čia tik pats sprendimas, savaime suprantama statybos darbai prasidėjo žymiai vėliau. Kas tuomet buvo Lietuvos Respublikos prezidentas - gerai palikime nuošalėje prezidentą -  Valdas Adamkus antrą kadenciją pramiegojo, jis gi net nenorėjo eiti antrai kadencijai, pamiršote? Gi Valdas Adamkus 2004-2009 metų kadencijai tapo tik kaip Rolando Pakso apkaltos ir po to sekusių rinkimų rezultatas. Kaip bebūtų, tiek jau jau to, senuko Valdo Adamkaus aš nekritikuosiu šiuo atveju, nes realus šalies vadovas Lietuvoje yra ministras pirmininkas, jau rašiau. Kas 2008-2012 metais buvo Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas, kas buvo koalicijos vadas? Ogi Vytauto Landsbergio saviškis Andrius Kubilius. Kur jūs Vytautas Landsbergi buvote tada? Ir jėgų gi tada turėjote daugiau. Kur jūsų tuomečiai pamokymai Andriui Kubiliui kaip elgtis, kaip argumentuoti derantis su kaimynais? Kur apskritai Andriaus Kubiliaus derybos su kaimynais? Kur jūsų priekaištai tada Vytautai Landsbergi? Kur galų gale priekaištai jūsiškei seimo pirmininkei Irenai Degutienei? Kam veidmainiaujate? Jūs kritikuojate suverenią valstybę, ir tuo tarpu nė sykį nekritikavote Andriaus Kubiliaus vyriausybę už neveiklumą. Tad tai ką jūs dabar šnekate yra tikrų tikriausias populizmas. Populizmas pagrįstas niekšingumu ir veidmainyste. Vienareikšmiškai. Saviškių gi nekritikavote. Saviškių kurie galėjo kažką daryti nekritikavote, jūs pats tik va dabar prabilote, kur buvote anksčiau? Kur buvote 2008 metų gruodį? Itin žemos prabos populizmas, nes vaizduoti valstybę priešų apsupty yra itin paprasta. Senas, primityvus populizmas. Ir aš taip sugebėčiau.

Kita citata, čia Vytautas Landsbergis peršokšta prie kitos temos, bet tai ką ragina atlikti yra kur kas pavojingiau nei veikianti atominė elektrinė, cituoju:

Antai kiti šneka, neva Lietuvoje nėra darbų. Tik sukilkim visi prieš Sosnovskio barščius! Visos mokyklos, visos jaunimo organizacijos – nejau neįveiksim? – joukun darbs. Išmėžkim Lietuvos pakeles ir palaukes.

Sosnovskio barštis (mokslinis pavadinimas lotynų kalboje - Heracleum sosnowskyi) yra itin pavojingas invazinis augalas, pavojinga piktžolė, jos naikinimu gali užsiimti tik profesionalas, turintis atitinkamą pasiruošimą, atitinkamą aprangą ir esant apsiniaukusiai dienai. Dėl savo sveikatos, prašau, žmonės nenaikinkite Sosnovskio barščių! Neužsimkite saviveikla! Neužsiimkite tuo ko neišmanote! Užsiimdami naikinimu jūs galite save sužaloti pavojingu chemikalu esančiu Sosnovskio barščio sultyse - furanokumarinu. Nekreipkite dėmesio į Vytauto Landsbergio nusišnekėjimus, šitas neišmanėlis šneka apie tai ko neišmano. Net jei jūs absoliutus Vytauto Landsbergio gerbėjas t.y. Kauno megztoji beretė, vis tiek prašau dėl jūsų pačių sveikatos neklausykite savo stabo raginimų. Pavojingų piktžolių naikimu teužsiima biologai-profesionalai. Jūs eiliniai žmonės neturite tam nei įgūdžių, nei eipiruotės. Ką jūs tegalite padaryti - tai tik pranešti valdžiai kur auga ši pavojinga piktžolė, tegul už mokesčių mokėtojų pinigų išlaikomos tarnybos užsiima sosnovskio barščių naikinimu. Konkrečiai praneškite Aplinkos ministerijai - paieškojus internete galite rasti, kad prieš porą metų gi ragino. Žiūrėkite: http://www.ekonaujienos.lt/naujienos/gamtos_pasaulis/augmenija/S-616/straipsnis/Gyventoju-prasoma-pranesti-apie-Sosnovskio-barscio-paplitima Tiesa, aš nežinau ar ten tas darbuotojas tebedirba į kurio elektroninį paštą reikia siųsti pranešimus. Teks jus patiems pasiieškoti ir patikrinti.

Nebūdamas kalbininku, Vytautas Landsbergis savo demagogijai sustiprinti naudoja net lingvistinius argumentus, kurie išties yra ne argumentai, o jo paties neišmanymo iliustracijos. Naudoją lingvistiką kaip kad ankstesnei citatoje savo apologetinei kalbos efektui naudojo Sosnovskio barščius. Cituoju:

Ginkime Viliją, mūsų upelių motutę!

Lietuvių kalboje ši upė vadinama Neries vardu. Taip, yra žmonių kurie naudoja upės vardą Vilija kaip Neries sinonimą, net vardus savo dukterims t.y. Vilija (tiesa gali būti kaip žodžio Viltis konotacija) yra suteikę, bet tai daro iš neišmanymo. Vilija yra upės vardas baltarusių, lenkų, rusų kalboje. Etimologija yra aiški: upės pavadinimas Vilija (Вилия, Wilja) yra kilęs nuo žodžio viliajet (виляет) t.y. upė smarkiai vingiuoja, bent aukštupyje tikrai taip, vingiuoja.

Aišku aš supratau, Vytautas Landsbergis ragina gintį Nerį nuo, jo nuomone, gręsiančios taršos. Jau rašiau nė viena pasaulio atominė nėra aušinama teisogiai per reaktorių praėjusiu vandeniu. Nėra. Reaktoriaus aušinimui gali būti naudojamas net ne vanduo, o, pavyzdžiui, išlydytas metalas. Yra atskiri aušinimo kontūrai kurie tiesiogiai su palinkos vandeniu nekontaktuoja. Be to Baltarusijos elektrinė statoma geroku  atstumu nuo pačios upės. Konkrečiai - 10 kilometrų atstumu.

Reikalinga didžioji talka (gudiškai iš lietuvių kalbos ji vadinasi „toloka”).

Tekste žodį talka paryškinau ne aš. Žodis talka, negali būti lietuvių kalbos skolinys baltarusių kalboje. Yra atvirkščiai, talka tai arba slavizmas esantis lietuvių kalboje, arba baltų-slavų bendrybė, bet kokiu atveju tikrai ne taip kaip Vytautas Landsbergis aiškina. Lietuvių kalboje nėra tokio reiškinio kur rytų slavų kalbose yra vadinama полногласие - moksliškai pleofonija. Trumpai tariant va toks pavyzdys: lietuvių kalboje varna yra vadinama varna, o štai rusų kalboje - vorona (ворона). Tiesiog rytų slavų kalbose dažnai skiemenys eina tokia tvarka: priebalsis - balsis - priebalsis - balsis. Lietuvių kalboje šita savybė yra ar tai išnykusi ar tai nėra (tai nesvarbu šiuo atveju), vakarų slavų kalbose taip pat yra išnykusi, palyginkite lenkų kalboje varna yra wrona. Negali būti taip kad kalboje kur yra pleofonija nėra išnykusi imdama skolinį pridėtų sau papildomų balsių, ne skoliniai dažnai perimami taip kaip yra, jei būtų talka skolinys rusų kalboje tai būtų талка. Be to palyginkite rusų kalbos žodį толкать arba dar geriau ukrainiečių - толокти, abiem atvejais matome, kad toloka (толока) ir tolokti (толокти) yra bendros etimologijos, tad niekaip negali būti skolinys kilęs iš lietuvių kalbos.

Aišku aš suprantu visų šitų lingvistinių apeliacijų mintis yra tokia: (broliai, kaimynai) gudai, einam kartu prieš maskolius. Suprask, baltarusiai yra savi, mes jus paternalistiškai priglobsime, na o rusai tepaspringsta… Cha! Tai jei kaimynai yra geri, tai kodėl kaimyniškai ir broliškai jūs, Vytautai Landsbergi, nenorite įsigilinti į jų priežastis kodėl jie yra priversti statytis sau atominę elektrinę? Va taip kaimyniškai? A?

Beje, citata:

Tos dvi bjaurastys – Kremliovskio kerštas mums Astravas ir Stalino kerštas Sosnovskio barščiai – nūnai niaukiasi virš galvos.

Astravecas niekaip negali būti Kremliaus kerštas. Kaip minėjau Baltarusijai elementariai trūksta elektros. Na o pavadinti Sosnovskio barščius Stalino kerštu yra tik vaizdingas posakis, bet ne istorinė tiesa. Nesigilinsime į žemės ūkio istoriją, bet idėja panaudoti Sosnovskio barščius gyvūlių šėrimui buvo ne Stalino idėja. Taip, šita idėja atsirado Stalino laikais, kiek teko aptikti tai 1947 metais. Va taip šitas augalas iš pradinių savo augimviečių išplito, bet ne todėl, kad Josif Stalin to norėjo. Ir tuo labiau ne iš keršto augalas buvo išplatintas. Frazę, girdi Sosnovskio barštis yra Stalino kerštas, sugalvojo lenkų žurnalistai gal prieš kokius 10-15 metų. Ją, šita frazę, buvau aptikęs besidomėdamas invazinių augalų ir gyvūnų išplitimu dar prieš keletą metų. Dar gai būti kad frazė atėjo iš vokiečų kalbos - Stalins rache, esu minėjęs, kad šiuolaikiniame interneto pasaulyje nustayti pirminį šaltinį yra itin sudėtinga, nes per daug informacijos.

Toliau, cituoju:

Tegul ta proga dar sykį apsimąsto maloningieji Vladimirovičius ir Volfovičius - ar tikrai taip svarbu jiems radioaktyviomis dulkėmis galabyti Lietuvą?

Kartu su jos gudais ir lenkais? Ne vien Gudijoj, galabys ir Lietuvoj.

Vladimirovičius šitame tekste yra Rusijos prezidentas Vladimir Putin. Volfovičius - skandalingas Rusijos politikas Vladimir Žirinovskij. Tai jų tėvavardžiai. Taip, kažkada, dar prieš kokius 20 metų (aš pamenu) Vladimir Žirinovskij yra siūlęs statyti didelius ventiliatorius prie Baltarusijos sienos ir taip radioaktyvią taršą sklindančią iš Ignalinos atominės elektrinės (tada ji dar veikė) nupūsti atgal į Lietuvą. Matyt V. Landsbergiui šie žodžiai užsifiksavo, na devyniasdešimtaisiais (ta prasme 10 dešimtmetyje, angliškai 90ties - kada nors gal paaiškinsiu kodėl lietuviška dešimtmečių įvardjimo tvarka yra keista) žmogus buvo jaunesnis, politinės veiklos zenite, matyt įstrigo atminty. Taip, Žirinovskio žodžiai tikrai ne į temą, neabejotinai kontraversiški ir svarbiausiai veidmainiški, nes ne Lietuva pastatė Ignalinos atominę elektrinę, o ją paveldėjo. Ir tuo labiau, kad veikianti Ignalinos atominė elektrinė jokių radioaktyvios taršos normų neviršijo. Puikiai atsimenu reportažuose iš Visagino buvo rodomas radioaktyvaus fono skaitiklis esantis mieste. Normų neviršydavo. Bet kokiu atveju Vladimir Volfovič Žirinovskij pasakė nesąmonę, nėra ir negali būti jokių ventiliatorių kurie sugebėtų nupūsti į priešingą pusę oro mases. Tai neįmanoma, ir niekada nebus įmanoma, nes neįmanoma pakeisti atmosferos, oro judėjimo krypties. Reaguoti į kliedesius - nesąmonė, bet ją žinoma buvo galima įvardinti. Aš atsimenu, kad tada niekas iš Lietuvos politikų nesureagavo normaliai, nors galėjo. Aš su tėčiu juokiaus tada iš Žirinovskio kalbų.

Kaip čia bebūtų Rusijos prezidentas Vladimir Putin jokių skandalingų kalbų Lietuvos atžvilgiu nėra kalbėjęs. anaiptol žmogus puikiai suprato, kad Ignalinos atominė buvo uždaryta spaudžiant Europos Sąjungai. Bent taip buvo pranešta žinose, prieš kokius 6-7 metus (aš daug ką prisimenu).

Visgi kas ką kalbėjo šiuo atveju nesvarbu, analizuoju Vytauto Landsbergio logiką žiūrėdamas į jo paties žodžius. Vadinasi jis puikiai suvokia, kad įvykus techninei nelaimei elektrinėje pirmiausia nukentėtų kitos šalies t.y. Baltarusijos žmonės. Vadinasi jis mano kad baltarusiai yra idiotai kurie sau statosi nesaugų objektą? Na taip išeina, kad taip mano. Aha, vadinasi Maskva pasiryžusi išnuodyti savo artimiausius sąjungininkus, savo artimiausius kaimynus, nori išnuodyti balta-rusius (gi белорусы reiškia baltieji rusai)?! Aha “rusiško namo” ideologai (tokią frazę panaudojo pats Vytautas Landsbergis) nori išnuodyti savo “rusišką namą”? O Minskas, tada tenka konstatuoti, yra durneliai nes statosi sau bombą? Absurdas ką teigiu? Kliedesiai? Na, gi ne aš taip teigiu, aš tik darau išvadas iš Vytauto Landsbergio žodžių. Labai paprastas klausimas į kurį nesu gavęs elementaraus atsakymo: ar baltarusiai, ar Baltarusija, ar galų gale Batka, t.y. prezidentas Lukašenka yra idiotai kurie sau, savo šalyje statosi nesaugų objektą?

Vakarų vėjai vyrauja tiek Lietuvoje, tiek Baltarusijoje. Baltarusiai elgiasi garbingai nes vakarų vėjams išstato savo teritoriją, tad jei įvyktų kokia tarša, tai teršalai sėstų ant visų pirma Baltarusijos teritorijos. Lietuva gi oficialiai nėra atsisakiusi planų statyti naują Visagino atominę elektrinę šalia Drūkšių ežero, t.y. šalia Baltarusijos teritorijos, ir jei įvyktų tarša, jei įvyktų radiacijos nuotėkis, net iš dabar išardomos Ignalinos atominės elektrinės, tai ta tarša iškart keliautų į Baltarusijos teritoriją. Nes taip pučia vakarų vėjai. Tad kas čia elgiasi nedorai?

Sekantis sakinys, cituoju:

Juk ant šių pirmųjų kris Astravo giljotina. Tai net jeigu Lenkija neužsistoja tautiečių nuo „Rusų pasaulio”, teužsistos Lietuva. Tai mūsų lenkai!

O va čia jau minėjau, čia jau provokacija, čia rimtas dalykas į kurį niekas Lietuvoje nereaguoja. Šitie žodžiai traktuojami trumpai ir aiškiai: Vytautas Landsbergis išreiškė teritorines pretenzijas Baltarusijos Respublikai. Taip! Lenkija nereaguoja, nors ir ten gyvena Baltarusijos lenkai, bet ne Lenkijos lenkai. Aišku Lenkija gali reaguoti, bet tokiu atveju Baltarusija turės teisę reaguoti dėl Lenkijos baltarusių. Tad Lenkija būdama kur kas brandesnė valstybė, žymiai, keleriopai brandesnė valstybė nei Lietuva ir nereaguoja. Nes negalima svetimai valstybei kištis į kitos suverenios valstybės reikalus, nes tai iššauks atsakomają reakciją. Nejau Vytautas Landsbergis nesupranta kad tokie žodžiai reiškia konflikto (gali būti suprasti net kaip karo) norėjimą.

Nemūsų čia lenkai ir niekados nebuvo. Lietuvos Respublikai Astravecas niekada nepriklausė. Neįtikėtina veidmanyste vadinti vadinti “mūsų lenkais” kai lenkai Lietuvoje akivaizdžiausiai diskriminuojami, jie net savo vardo ir pavardės taisyklingai negali užsirašyti pase. Jie net savo tėvų ir senelių žemės negalėjo atgauti, nes visokie aferiūgos “persikėlė” žemes į jų protėvių žemes. Aš dar atsimenu kaip kai kurie seimūnai užėmė aklo lenko tėvų žemę, pamenu kažkaip ten figūravo ir Zingerio pavardė. Buvo toks įvykis.

Cituoju toliau:

Vyrai mūrai ir pipirai!  Dėl mašinos ir panos neprapilkit Lietuvos!

Aha, Vytautas Landsbergis pasidavė kai kurių žurnaliūgų praktiškai iš nieko išpūstam Kildišienės skandalui. Tikėjaus kad visgi Vytautas Landsbergis yra solidesnis. Gi pats žiniasklaidą kažkada buvo išvadinęs purvasklaida, tad tikrai turėtų žinoti, kad ne viskas ką rašo žurnalistai yra tiesa. Ok, aš čia nesiplėsiu, reikia atskiro įrašo ir kol kas dar neįvardysiu kieno tvyro interesai. Vat atidžiai pasidomėkite kurios žiniasklaidos grupės labiausiai amsėjo ir tebeamsi ant Ramūno Karbauskio. Jokiu būdu nesakau kad man viskas patiko kaip buvo aiškinama ta Gretos Kildišienės automobilio nuoma, bet jei net nuoma buvo netikra arba už itin mažą kainą, tai sumokėjo pats Agrokoncernas, pats Ramūnas Karbauskis (nes yra įmonės akcininkas t.y. savininkas). Nuostolius galėjo patirti tik Ramūnas Karbauskis. Kur jūsų priekaištai saviškui Dainiui Kreiviui, šitam verslininkui-seimūnui-katalikui, “Opus Dei” nariui, kiba, moralybės etalonui, kuris automobilį nuomojasi iš savo įmonės (yra akcininkas) t.y. finansiškai yra suinteresuotas gauti pajamų iš sau pačiam priklausančios įmonės. Va čia tai tikra moralinė dilema: praktiškai iš vienos kišenės perdedama į kitą. Kodėl saviškiems galima, o kitiems negalima? Kur priekaištai? Kur Kreivio pasitraukimas iš Seimo pagal Kildišienės pavyzdį?

Prarasti Lietuvą dėl panos? T.y. pamesti galvą dėl panos ir į nieką nebekreipti dėmesio? Kur ta pana? O ką tėvynsąjungiečiai-krikščionys demokratai (įsiskaitykite pavadinimą) Antanas Matulas ir Jurgis Razma ar nepametė galvos dėl panų kurios tapo naujomis žmonomis? Ir ar nuo to Lietuva žlugo? Gerai, jūsų partija nebuvo valdanti, tai kai dėl panų minėti asmenys prarado galvas ar žlugo partija? Gal frakcija? Ar žlugo partijų skyriai kur minėti tėvynsąjungiečiai-krikdemai panas susirado? Gi ne.

Kokios išvados? Kaip ir minėjau Vytautas Landsbergis yra neišmanėlis, nes rašo apie tai ko neišmano; veidmainys, nes siaubingai veidmainauja, nepaiso priežastingumo ryšio, užmiršta ar nutyli, kad pats nieko nepadarė kada buvo laikas; žmogus be empatijos, nes nesugeba pasižiūrėti iš kaimyno pozicijų, nesugeba suvokti kaimyno elgesio priežasties; demagogas, nes naudoja demagogiją, sutirština spalvas iki absoliučios dogmos: arba juoda, arba balta; rusofobas, nes viskas yra taip persunkta rusofobinėmis gaidomi (jokiu būdu nebūdamas Rusijos gerbėjas), kad su tokia įmantriai kandžia panieka įvardindamas Rusiją, niekados nepasieksi jokių tikslų, nes absoliutus ir beprošvaisčių Rusijos demonizavimas ir juodinimas iššaukia tik priešingą reakciją, net ne Rusijoje, o čia; provokatorius nes provokuoja, nes turi teritorinių pretenzijų Baltarusijai, net ragina organizuoti žygį, cituoju:

O jei pajudėtų išties milijoninis Baltijos kelias iš Vilniaus į Astravą? Tą pasaulis pamatytų.

Kam kalbėti apie tai kas yra neįgyvendinama? Ką sienos perėjimo punktai nebegalioja? Pasienio apsauga nebetikrina? Populistas, “tėvynė pavojuje” - šaukia Landsbergis, o gi apeliuoti į patriotizmą yra būdingas populistų žingsnis. Kvailas žmogus, nes galvoja kad niekas jo kalbų veidmainiškumo nesupranta. Kvailys, nes galvoja, kad bet kuris pritariantis, arba sutinkantis su Baltarusijoje statoma atominė elektrinė būtinai turi būti išdavikai, arba nupirkti, cituoju:

O šiaip jau pasitaiko net tarp mūsų pačių ir vienas kitas pasidavėlis, ir vienas kitas parsidavėlis. Jie galbūt net sutars.

Pagal Vytauto Landsbergio kvailą logiką tegali būti du variantai: arba žmonės yra neprotingi ir pasiduodantys įtakai, arba gali pritarti tik už pinigus. Tokie arba juoda, arba balta samprotavimai tik parodo dogmatinį, t.y. Vytauto Landsbergio, sąmonės lygį. Ir be kita ko, jo paties projekciją į kitus žmones. T.y. jei jis pritartų tai tik už pinigus, arba būtų lengvatikis. Cha! Šį įrašą parašiau, ne todėl kad esu lengvatikis, ir ne už Batkos pinigus, o todėl kad užkniso Lietuvos valstybės veidmainystė, lietuvių politikų demagogija, pakyrėjo priežastingumo nepaisymas, esu garbingas žmogus, turiu empatijos jausmą ir sugebu suprasti kitą pusę. Neabejoju, kad nesu vienintelis panašiai mąstantis.

Ir dar tenka konstatuoti, kad dar yra ir garbėtroška. Na, būna kad žmonės įsivažiuoja savo kalbose ir nuzifantazuoja, nusigrybauja iki pūdymų, sapalioja niekus, girti dar ne tokių nesąmonių prišneka! Bet kam savo nesąmones, savo klaidas afišuoti, na pasakiau nesąmonę, tai jos netalpinu visuotinai apžiūrai, blogiausiu atveju, gali padaryti pranešimą, kad tai ką pasakiau ar padariau buvo klaida. Bet ne! Vytautas Landsbergis savo  2017 metų vasario 16 kalbą iš balkonėlio patalpino savo paties interneto puslapyje. Niekas gi nevertė. Pasižiūrėkite, panaršykite po landsbergis.lt pamatysite, kad žmogus savo kalbas, interviu, straipsnius, pareiškimus archyvuoja. Kiba viliasi, kad istorikai, politologai cituos, analizuos rašys disetartacijas ir konspektuos?  Kiba įeis į istoriją? Na įeiti į istoriją galima ir blogąja prame…

Kažkodėl prisimenu tokią Vytauto Landsbergio 1998 metų rinkimų prezidentinės kampanijos reklamą per televiziją: kas man iš tos laimės ir iš tos garbės? Kas man iš tos laimės ir iš tos garbės?.. Cha-cha-cha!

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą